nieuws

Haagse fietspaden ondergaan metamorfose

infra

Haagse fietspaden ondergaan metamorfose

In Den Haag gaan veel fietspaden op de schop.

Vorig jaar werd al circa 20 kilometer fietspad omgezet van tegels naar
asfalt. Daarnaast is een aanvang gemaakt met werk aan nog eens 10 kilometer
tegelfietspad. In totaal zal dit jaar ruim 44 kilometer tegelfietspad zijn
geasfalteerd. Bij deze operatie zijn verschillende aannemers betrokken. Het
fietspad op de Erasmusweg (foto) wordt momenteel door Van Gelder onder handen
genomen. De fietspaden langs deze weg maken deel uit van het hoofdroutenetwerk
van Den Haag en sluiten aan op regionale fietsroutes. Met het asfalteren willigt
Den Haag een lang gekoesterde wens in van de Fietsersbond en fietsers.

Reageer op dit artikel