nieuws

Commotie in Groningen door ‘smeerpijpaffaire’

infra

In de provincie Groningen brak vandaag exact vijf jaar geleden commotie uit door een bericht in het Nieuwsblad van het Noorden. De krant meldde dat een oude rioolbuis tussen Groningen en Delfzijl op diverse plaatsen kapot was en kwik en arseen lekte. Het was het begin van de ‘smeerpijp’-affaire.

Dat de pijp er lag was al langer bekend. Maar voor het eerst was sprake van
‘gevaar voor volksgezondheid en milieu’. Plots kwamen bezorgde bewoners aan het
woord die spraken over lekkages die alle leven in een naastgelegen sloot
doodden. De gietijzeren rioolwaterpersleiding lag al sinds 1926 in een sloot
evenwijdig aan het Eemskanaal en was tot 1979 in gebruik voor lozen van
afvalwater in de Eems-Dollard. Een van de bedrijven die er op loosden was
bestrijdingsmiddelenfabrikant en kwikproducent Aagrunol. De Groningers kenden
die naam maar al te goed: toen de Groningse stadswijk De Meeuwen verrees op de
plaats van de voormalige fabriek was een sanering van honderd miljoen gulden
nodig. Milieugedeputeerde Tonnis Musschenga (CDA) liet in eerste instantie nog
weten dat er ‘geen aanwijzingen zijn dat er iets mis is met die buis’. Maar al
gauw kwamen rapporten uit de jaren negentig boven water met de waarschuwing dat
de ‘smeerpijp’ plaatselijk in slechte staat verkeerde en hier en daar lekte.
Agressieve stoffen die Aagrunol via de pijp had geloosd moesten de pijp volgens
deskundigen wel hebben aangetast. Nader onderzoek van Grontmij toonde behalve
kwik ook lichte PAK-verontreiniging in het slib in de sloot aan. De vervuiling
leverde volgens de GGD geen risico’s op voor de volksgezondheid, maar door alle
commotie was het niet langer denkbaar dat de bron van de vervuiling niet zou
worden aangepakt. Nadat in mei 2006 in de stadswijk Oosterhoogebrug de eerste
bodemverontreiniging was opgeruimd, begon in december 2007 de aanpak van de pijp
zelf op een proefstuk van 700 meter in Delfzijl Noord. Opgraven en weghalen kon
niet zomaar, omdat de pijp deel uitmaakte van het dijklichaam van het
Eemskanaal. Aannemingsbedrijf Groep Midden Betuwe (GMB) bedacht daarom een
techniek om de pijp van binnen schoon te maken en vol te storten met
schuimbeton. Met een speciaal ontwikkelde kop spoelde het bedrijf onder zeer
hoge druk de wanden schoon. Een zuigsysteem zorgde voor de afvoer van de
losgemaakte rommel. Eind 2008 was de schoonmaak afgerond, voor 11 miljoen euro.
Dat was een meevaller: weghalen van de pijp had veel meer gekost.

Reageer op dit artikel