nieuws

Olympische droom spekt gww

infra

Olympische droom spekt gww

Nederland droomt van de Olympische Spelen in 2028. Meer dan 50 procent kans dat het lukt, is de stellige overtuiging van Ton Nelissen. Al vijf jaar zet de oud-topman van Dura Vermeer zich met hart en ziel in om ‘the biggest event of the world’ naar Nederland te halen.

“Grote sportevenementen geven een fantastische impuls voor de bouwsector. Het
idee is geboren in de sporthoek. Op de terugweg van de Olympische Spelen vanuit
Sydney werd het eerste balletje opgegooid en na Athene is het plan serieus
opgepakt”, weet Nelissen nog. “Uiterlijk 2016 moet het kabinet de knoop
doorhakken om zich kandidaat te stellen. Het blijft een delicaat spel met grote
politieke en strategische belangen. Als de spelen in 2024 naar West-Europa
komen, zijn onze kansen ineens een stuk kleiner.” De aloude strijd tussen
Rotterdam en Amsterdam zal oplaaien, voor de kandidaatstelling in 2019. Het is
een mooie gedachte om een eeuw na dato opnieuw de Spelen in Amsterdam te houden,
maar ook nieuwkomer Rotterdam ziet het evenement wel zitten. “Eigenlijk maakt
het niet zoveel uit en profiteert de hele Randstad van het organiseren van de
Spelen”, voorspelt Nelissen. Met de investeringen is tussen de 4 en 12 miljard
euro gemoeid voor infrastructuur en nog eens minimaal 2 miljard voor
accommodaties. Hij begrijpt de huivering van veel mensen voor de bijbehorende
risico’s van nieuwe megaprojecten. “In steden als New York, Parijs en Madrid zag
je diezelfde zorg. Maar als projecten als een ‘subway’ eenmaal zijn aangelegd,
wil niemand meer zonder. Voor de stadions moet je wel werken met demontabele
ringen en tijdelijke voorzieningen. PSV heeft al plannen om een extra ring te
plaatsen, evenals het Olympisch stadion in Amsterdam en Feijenoord denkt na over
nieuwbouw. Het werkt het best om aan te sluiten op plannen die nu al leven, dat
geldt zowel voor de sportvoorzieningen als de infra-projecten.”

Centralistisch

Binnenkort vertrekt Nelissen naar Vancouver voor de winterspelen en zal niet
nalaten alvast de 120 IOC-leden warm te maken voor Nederlandse zomerspelen. “Het
zou wel fantastisch zijn om de spelen naar Nederland te halen”, vindt ook
Olympisch kampioen hockey Janneke Schopman. De civiel ingenieur werkt als
parttime werkvoorbereider voor Heijmans en krijgt alle ruimte om te trainen voor
het Wereld Kampioenschap in Argentinië. Het is zeker dat ze in 2028 niet op
Olympisch niveau meespeelt, maar sluit haar aanwezigheid als coach of trainer
niet uit. Schopman is wel sceptisch over de kansen. “Ik vergelijk het met
topsport. Je moet er veel voor over hebben en met z’n allen een gezamenlijk doel
zien te bereiken. Dat is al lastig met een team van zestien spelers, maar in een
land met zoveel verschillende belangen nog veel moeilijker. Ik moet het nog
zien, maar de Spelen geven wel een enorme boost. Een centralistische aanpak met
één Olympisch dorp is naar mijn smaak wel een voorwaarde. Juist het samenzijn
geeft dat unieke van de Olympische Spelen”, vertelt ze uit eigen ervaring.
Gedurende de twee weken waarin 10.500 atleten in actie zijn, komen per dag zo’n
600.000 toeschouwers kijken. Met 4 tot 6 miljoen bezoekers zal het nodige aan de
bereikbaarheid moeten gebeuren. Het opwaarderen van alle N-wegen en ontvlechting
van snelwegen in regionaal en doorgaand verkeer zijn de concrete voornemens.
Verkeersminister Eurlings heeft de ambitie neergelegd om alle N-wegen in beheer
bij Rijkswaterstaat aan te passen van 80-kilometer naar 100-kilometer wegen.
Ballast Nedam laat met de N210 tussen Krimpen aan den IJssel en Bergambacht al
zien hoe die aanpassing op een duurzame manier kan worden vormgegeven. Ook op
het gebied van openbaar vervoer zijn veel aanpassingen nodig om te voldoen aan
de eis om alle atleten binnen 45 minuten in de verschillende stadions te
krijgen. Bij ProRail wordt al serieus gekeken naar de opwaardering van de
intercityverbindingen tot een metroachtig systeem waarbij elke tien minuten
treinen rijden. Daarnaast zijn de hsl-oost en Rondje Randstad weer in beeld. Het
idee kent inmiddels een stevige basis: Het kabinet omarmde het kandidatuurplan
en het ministerie van VROM werkte alvast een strategisch tijdpad uit. Opvallend
genoeg worden daar twee oude plannen uit de kast gehaald en nieuw leven
ingeblazen. In het schetsboek ‘Ruimte voor Olympische Plannen’ pleit het
ministerie voor heroverweging om Schiphol naar zee te verplaatsen en aanleg van
Rondje Randstad. Het eiland voor de kust en een nieuwe snelle verbinding tussen
de grote steden kwamen als ideeën opborrelen en zouden onder invloed van de
spelen een nieuwe kans kunnen krijgen. De ambities voor Nederland in 2040 zijn
omgewerkt naar varianten die in 2028 al werkelijkheid moeten zijn. “Alleen al
het werken aan een nominatie schept een gemeenschappelijk doel. Met zo’n
concreet evenement in het achterhoofd krijgen langetermijnvisies vorm. Het is
een mooie stok achter de deur om te werken aan infrastructuur, ruimtelijke
inrichting en sportvoorzieningen”, vindt Henry Meijdam, voorzitter van de
VROM-Raad en betrokken bij het schetsboek. Hij zit ook in een
begeleidingscommissie om de investeringsbereidheid bij het bedrijfsleven te
peilen. “We moeten wel een geloofwaardig plan presenteren richting
Internationaal Olympisch Comité om een serieuze gooi te doen. Je moet nu
beginnen met een brede staalkaart aan ideeën. Het is terecht dat daarbij een
aantal kansrijke ideeën uit het verleden een nieuw kans krijgen.”

Gezamenlijk doel

Het Rijk houdt voorlopig de opties voor zowel Rotterdam als Amsterdam open en
planologen verzonnen de Amsterdamse Metropool, Waterrijk Amsterdam, Rotterdamse
Rivierfronten en Wereldhaven Rotterdam. Daarnaast werd in het NAi een
tentoonstelling gehouden waarbij jonge architecten zich mochten uitleven met de
olympische gedachte in het achterhoofd. De aandacht lijkt nu even weggeëbd, maar
de Infracampus poogt tweejaarlijks een impuls te geven met een brede brainstorm.
Vandaag staan talent, kennis, samenwerking centraal tijdens een brainstorm die
nieuwe invalshoeken voor de toekomst moet opleveren. Nelissen schat de kansen op
succes op meer dan 50 procent. “In deze voorfase is de minimale inzet om sport
weer hoger op de agenda te zetten en concreet mensen in beweging te krijgen. Een
gezamenlijk doel schept energie en kansen. China wilde laten zien dat ze de
Westerse wereld kunnen evenaren en Londen wil de achterstandswijken opknappen en
jeugd aan het sporten krijgen. Onze ambities moeten dat gaan overtreffen.”

Reageer op dit artikel