nieuws

Conclusies inspecties: Fraude Bodemstaete was slechts incident

infra

De fraude van Bodemstaete is slechts een incident, concluderen VROM-Inspectie (VI) en Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) na onderzoek.

De fraude van het bodemadviesbedrijf vormde aanleiding voor de twee
inspectiediensten om ook andere bodemrapporten te onderzoeken en de
certificerende instellingen (CI) onder de loep te nemen. Tijdens het onderzoeken
van 506 bodemrapporten van 138 verschillende bodemadviesbedrijven en alle 2500
bijbehorende analysecertificaten zijn geen nieuwe fraudegevallen gevonden. Wel
werd buiten dit onderzoek een ander bodemadviesbureau verdacht van fraude. De
inspectiediensten constateren dat de certificerende instelling van Bodemstaete
haar rol voldoende heeft uitgevoerd. Een kanttekening bij de uitvoering is dat
veldaudits niet onaangekondigd werden uitgevoerd en niet binnen de termijn van
drie maanden werden afgerond.

Kwaliteitsverbetering

Daarnaast signaleren de instellingen dat het bodembedrijfsleven en de
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodemhbeheer (SIKB) stappen hebben
ondernomen om de kans op fraude te verkleinen. Zo geven een aantal laboratoria
opdrachtgevers direct toegang tot hun analyseresultaten zodat zij de resultaten
in het bodemrapport kunnen verifiëren. Ook ontwikkelen milieuadviesbureaus
software die de bodemsector transparanter maakt. Het SIKB heeft een aanvullende
richtlijn voor CI’s opgesteld waarbij zij met een audit de goenoemde resultaten
en onderzoekers controleren. De eigen rol is volgens de VI en de IVW vooral
gericht is op kwaliteitsverbetering en niet op het opsporen van fraude. Dat kan
anders vinden zij, inspectie kan zich namelijk ook richten op specifieke
fraudemomenten zoals het onvolledig bemonsteren van grond, mengen van diverse
categorieën grond of bouwstoffen, slecht saneren of het inadequaat reinigen van
grond. Een advies aan eigen adres is te zorgen voor betere
informatieuitwisseling met de CI’s de Raad voor Accreditatie (RvA) en het SIKB.

Reageer op dit artikel