nieuws

Nog 300 miljoen tekort voor Rijnlandroute

infra

Ondanks alle toezeggingen van verschillende overheden is er nog een gat van 300 miljoen euro voor de aanleg van de Rijnlandroute. De regio hoopt op geld uit de exploitatie van Valkenburg.

“We zijn er nog niet. We zijn optimistisch over de mogelijkheden dat het
ontbrekende geld bij het rijk gevonden kan worden. Uit de exploitatie van
locatie Valkenburg, het voormalige marinevliegkamp, moet volgens ons voldoende
rijksgeld te halen zijn om het gat te dichten. Vanuit het bedrijfsleven hebben
we ook aangebonden om te zoeken naar financieringsmogelijkheden onder de
nadrukkelijke voorwaarde dat de Rijnlandroute compleet en in één keer wordt
aangelegd”, zegt Marius Varekamp, voorzitter van de Kamer van Koophandel Den
Haag. De regio is blij dat de Tweede Kamer besloten heeft dat de Rijnlandroute
compleet moet worden aangelegd. In het voorjaar 2010 moet minister Eurlings met
een voorstel daarvoor komen. De bewindsman heeft al 422 miljoen toegezegd. Dat
is veel te weinig om de weg te financieren. Zelfs met de bijdrage van 135
miljoen van de provincie en gemeenten, resteert nog een gat van 300 miljoen. De
Rijnlandroute, de N11-West de missing link tussen A4 en A44 bij Leiden, is nodig
voor de woningbouwontwikkeling op Valkenburg. Het samenwerkingsverband Rijnland
heeft vorig jaar nog uitgesproken dat zonder Rijnlandroute grootschalige
woningbouw op het voormalige vliegveld niet kan.

Reageer op dit artikel