nieuws

Niemand had grip op Noord-Zuidlijn

infra Premium

Het gemeentebestuur van Amsterdam en de projectorganisatie hebben nooit grip gehad op ontwerp en aanleg van de Noord-Zuidlijn.

Dat concludeert de gemeentelijke enquetecommissie. Na driekwart jaar
rapporten, doorploeteren en betrokkenen verhoren publiceerde de raadscommissie
gisteren haar bevindingen. Veel directe gevolgen zullen er niet zijn. Het
Projectbureau Noord-Zuidlijn is sinds 2007 immers al ingrijpend omgevormd.
Verantwoordelijke wethouders hebben al het veld geruimd en het oordeel over de
terughoudende opstelling van burgemeester Job Cohen is vrij mild. Al wil de
commissie wel dat Cohen voortaan jaarlijks aan de raad verantwoording aflegt
over de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan betrouwbare informatie
over het megaproject heeft het vanaf het begin door het hele gemeentelijk
apparaat geschort.

Risicoanalyse

De keuze voor een boortunnel met diepe stations vond in 1991 al plaats zonder
dat daar een goede technische en financiële risicoanalyse voor was uitgevoerd.
Dat gold later ook voor de begrotingen en de prognoses die werden aangepast aan
de wensen en het budget in plaats van aan de realiteit van ontwerp en
uitvoering. Het besluit om te boren en de gebrekkige inrichting van het
projectbureau zijn volgens voorzitter Maurice Limmens waarschijnlijk de grootste
fouten geweest in het project, waarvan de kosten opliepen van 1,4 miljard euro
in 2002 tot 3,1 miljard volgens de laatste begroting. Daarmee werd de kiem
gelegd voor alle latere problemen. De enquêtecommissie pleit niet voor een
sterker gemeentelijke ingenieursbureau of het weer instellen van een dienst
Publieke Werken. Een stad als Amsterdam heeft niet genoeg grote projecten om de
continuïteit van zo’n bureau te kunnen waarborgen. Er zou volgens Limmens meer
afstemming met het Rijk moeten plaatsvinden. B en W had volgens de commissie in
2002 het go-besluit nooit mogen voorleggen aan de raad en de raad had het
besluit nooit mogen goedkeuren.

Reageer op dit artikel