nieuws

Bedrijven investeren in TU Delft ingenieur

infra Premium

Een aantal partijen vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen investeren in de civiele ingenieur van de toekomst en in kennisontwikkeling.

Daartoe werd een convenant voor een vernieuwingscampagne van de faculteit
Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) van de TU Delft gesloten. Doel is om
onderzoek en onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan urgente maatschappelijke
vraagstukken rondom leefbaarheid en veiligheid van onze laaggelegen delta’s,
duurzame infrastructuur en mobiliteit. Rijkswaterstaat, de Unie van
Waterschappen, de vier grote gemeenten, de acht grootste ingenieursbureaus, de
zeven grootste aannemers, Prorail, Havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van
Waterbouwers en de drie grootste grondstoffenleveranciers hebben gezamenlijk een
bedrag van 13 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een periode van 5 jaar.
Hoewel het merendeel van de vernieuwing plaats zal vinden binnen de faculteit
Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft, is de vernieuwingscampagne
ook gericht op Civiele Techniek van de Universiteit Twente.

Reageer op dit artikel