nieuws

Zuid-Holland zoekt nog 300 miljoen voor N11-West

infra

Minister Eurlings (verkeer) steunt de aanleg van een oostwest-wegverbinding tussen de A44 en A4.

Deze N11-West kost 844 miljoen euro. Onderdeel van het plan is een tunnel van
600 meter lengte ter hoogte van Voorschoten. De nieuwe route moet voor een
betere ontsluiting van het bollengebied en de nieuwe woonwijken die gepland zijn
op het voormalige vliegveld Valkenburg zorgen. Vanuit het westen komen er twee
aansluitingen op de nieuwe weg, die bij Wassenaar de A44 kruist met een tunnel.
Tussen Wassenaar en Voorschoten wordt de weg halfverdiept aangelegd. De tunnel
bij Voorschoten sluit weer aan op de A4. Met de N11-West is de keuze niet
gevallen op goedkopere, noordelijke varianten. Volgen de Zuid-Hollandse
gedeputeerde Asje van Dijk is de huidige oplossing duurder, maar biedt het meer
mogelijkheden en capaciteit. “Er is binnen de regio en de provincie voldoende
steun voor deze variant. We willen nu ook hard doorzetten. Het komend jaar
kunnen de ontwerpbesluiten genomen worden. Volgens de planning kunnen we dan in
2012 aan de aanbesteding beginnen. Het is nog steeds het doel dat de N11-West in
2016 opengesteld kan worden.” Van Dijk heeft nog wel een financieringsprobleem.
Eurlings is bereid de helft van de kosten te dragen als de andere helft door de
regio wordt opgehoest. Maar provincie en regio dragen maar 135 miljoen bij. Er
is dus nog een gat van 287 miljoen. Volgens van Dijk zijn er verschillende
mogelijkheden om dat gat weg te werken. “We willen kijken of er ook elders
rijksgelden los te krijgen zijn, bijvoorbeeld bij VROM. Daarnaast lijkt het me
niet onlogisch dat vanuit de woonontwikkeling van Valkenburg wordt meebetaald
aan de ontsluiting..” Van Dijk wil kijken of er op delen van het traject
publiek-private samenwerking mogelijk is. Naast de aanleg van een weg zet de
provincie ook in op een nieuwe lightrailverbinding tussen Leiden en Noordwijk.
Deze Rijn-Gouwelijn-West gaat 212 miljoen kosten, maar wordt in fases aangelegd.

Reageer op dit artikel