nieuws

Poging tot sneller aanbesteden

infra

Rijkswaterstaat bekijkt samen met wegenbouwers of het mogelijk is slimmer en sneller grote wegencontracten aan te besteden.

Daarnaast doorloopt Rijkswaterstaat bij één project een ‘beauty contest’ en
timmert het contract niet dicht. Daarover zijn concrete afspraken gemaakt
tijdens de Marktdagen van Rijkswaterstaat. Een doorbraak is het kiezen van één
project waarvoor een ‘beauty contest’ wordt uitgeschreven. Met een supersnelle
procedure en een contract dat niet is dichtgetimmerd ontstaat ruimte voor
samenwerking. Het idee is om te contracteren op hoofdlijnen en zo snel mogelijk
één partij te kiezen waarmee gezamenlijk een uitvoeringscontract wordt
opgesteld. In Engeland wordt de snelle procedure wel vaker toegepast, maar
Rijkswaterstaat neigt tot nu toe naar gedegen voorbereiding. Aannemers als BAM
en Volker Wessels waarschuwen keer op keer voor capaciteitsproblemen bij de
tenderteams. Vooral de intensieve dialoogfase slokt veel capaciteit op waarvoor
geen alternatieven zijn. Ook Rijkswaterstaat erkent het probleem in de voorfase
en wil gezamenlijk werken aan een beter ‘tender trechter proces’. De financiële
topman van Rijkswaterstaat, Richard van Breukelen, zal daarvoor een werkgroep
leiden.

Evaluatie

De basis voor het voorstel is de uitkomst van de evaluatie van een aantal
aanbestedingsprocedures. Ter inspiratie wordt een groep aannemers die niet
meedoet aan een aanbesteding, betrokken bij het formuleren van de eisen van
Rijkswaterstaat en lopen ambtenaren mee in de tenderfase bij een aannemer.
Achterliggende gedachte is meer van elkaars problemen en dilemma’s te begrijpen.
De opdrachtnemers zien geen knelpunten bij de uitvoering van diverse
megaprojecten zoals wegverbreding tussen Almere en Schiphol, Spoedwetprojecten,
A15 Maasvlakte-Vaanplein en A12 Veenendaal. Om de druk op de
aanbestedingsprocedure te verminderen, pleiten de bouwers voor snellere
trechtering en het doorlopen van de dialoogfase met twee marktpartijen, in
plaats van de gebruikelijke drie. Rijkswaterstaat staat enigszins huiverig
tegenover het verminderen van het aantal dialoogpartners, omdat de opdrachtgever
zich voor het blok ziet geplaatst als onverhoopt een marktpartij op het laatste
moment afhaakt. Dat is recent gebeurd toen BAM twee weken voor gunning uit de
procedure voor de A2-tunnel Maastricht stapte.

Reageer op dit artikel