nieuws

Weg van de toekomst energieneutraal

infra

De N329 in Oss moet een toonbeeld worden van duurzaamheid. De weg krijgt een scala aan duurzame, milieuvriendelijke, innovatieve en verkeersveilige elementen en moet de verkeersader aantrekkelijk en vernieuwend maken.

Deze week presenteerden de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant de
ontwerprichtlijnen voor de N329 tussen Oss en Megen. Deze belangrijke
toegangsweg, ook wel bekend als ‘De weg van de toekomst’ moet in 2010 worden
getransformeerd van tweestrooksweg tot moderne vierstrooksweg. Uit alle
verzamelde ideeën is nu een aantal maatregelen gekozen waarmee de Weg van de
toekomst zijn beslag krijgt. Zo zal bij deze wegreconstructie duurzame
verlichting worden toegepast. Langs alle wegdelen komt energiezuinige
led-verlichting. Nabij de natuur is de verlichting in het wegdek weggewerkt.
Alle benodigde energie voor verlichting, pompen en dergelijke zal in de weg
worden teruggewonnen door onder andere zonne- en windenergie. De weg krijgt
verder een waterreinigende berm en beplanting om fijn stof en stikstofoxiden af
te vangen. In het zuidelijk deel van de weg komen vier faunapassages. Per wegvak
worden verschillende wegconstructies uitgewerkt. Zo komt er bij woonwijken
geluidsarm asfalt. Een scala aan technische maatregelen moet de doorstroming van
het verkeer bij verkeerslichten bevorderen. Het definitieve ontwerp is nog niet
klaar. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss hebben bieden het
bedrijfsleven een zekere mate van (financiële) vrijheid bij de invulling van het
complete pakket van maatregelen. De aanbesteding vindt plaats van december tot
mei volgende jaar. Voor de zomer moet de weg gegund zijn zodat de weg eind 2010
op de schop kan. De totale kosten zijn becijferd op 80 miljoen euro.

Reageer op dit artikel