nieuws

Rotterdam eist tunnel voor verbinding A13-A16

infra Premium

De nieuwe snelwegverbinding A13-A16 tussen Rotterdam Airport en Terbregseplein moet met een tunnel onder het Bergse Bos door aangelegd worden.

Zo niet, dan gaat de Rotterdamse gemeenteraad er niet mee akkoord. De
voltallige raad heeft zich geschaard achter een VVD-motie met die strekking. In
de motie wordt tevens opgeroepen de tunnel in beide richtingen drie rijstroken
te geven, zodat in- en uitvoegen in de tunnel kan gebeuren. De extra maatregelen
moeten zorgen voor een minimale aantasting van de natuur en het leefklimaat in
het gebied waarin het nieuwe tracé is voorzien. De verbinding tussen de A13 en
de A16 moet fileproblemen op onder meer A13, A20 en A16 verminderen. Voor de
aanleg is 1 miljard euro beschikbaar. Door toevoeging van een tunnel zouden de
kosten met 0,6 miljard toenemen. Rijkswaterstaat wil in de periode 2012-2014
starten met de werkzaamheden.

Reageer op dit artikel