nieuws

Nederland krijgt geen regisseur maar commissaris voor Delta

infra

Nederland krijgt geen Deltaregisseur, maar een Deltacommissaris. Dat onthulde staatssecretaris Huizinga (Water) gisteren tijdens een debat over water.

Deltacommissaris onderstreept volgens Huizinga veel meer dan Deltaregisseur
de zwaarte van de nog te verdelen nieuwe functie. De Tweede Kamer vindt de
naamswijziging ‘wel charmant’ als de beste man of vrouw maar doorzettingsmacht
krijgt. Als het aan het CDA en de PvdA ligt wordt de Deltacommissaris nog dit
jaar aangesteld. Wachten op de nog door de Tweede Kamer te behandelen Deltawet
achten de twee partijen tijdverspilling. Huizinga denkt daar anders over, omdat
de profielschets nog ter discussie kan komen te staan tijdens de behandeling van
het wetsvoorstel begin 2010. “Ik moet eerlijk zeggen: ik wil de mening van de
Kamer hebben.” Paulus Jansen (SP) herinnerde Huizinga aan haar belofte uit te
zoeken of er een bestemmingsplan voor de Noordzee moet komen. De
staatssecretaris gaf aan dat ze daar in 2011 op terugkomt. Bouwen op onder of
nabij waterkeringen is al langer een zorg van Jansen. Huizinga hield hem tot nog
toe altijd voor dat waterschappen stuk voor stuk mans genoeg zijn te beoordelen
wanneer bebouwing in de buurt van dijken is toegestaan. Nu beloofde ze Jansen
toch te gaan praten met waterschappen, zodat ze misschien gezamenlijk tot een
norm kunnen komen.

Crisiswet

Dat stuwen, sluizen, gemalen en dijken eerder bezwijken dan tot voor kort
werd aangenomen, houdt alle Kamerleden bezig. Boelhouwer (PvdA) wil het liefst
dat Huizinga rond de zomer van 2010 (als het eerste onderzoek is afgerond) met
een financieel plaatje komt. Van der Staaij (SGP) stelt voor de met problemen
kampende waterbouwwerken op te nemen in de Crisis- en herstelwet. Tot slot werd
het Deltaplan van de commissie Veerman onder vuur genomen. Huizinga benadrukte
dat pas in 2015 knopen worden doorgehakt en dat er alle ruimte is voor
alternatieve plannen. Niet dat ze compleet nieuwe alternatieven zoekt voor de
studie van Veerman.

Reageer op dit artikel