nieuws

Drenthe wijst gebieden voor waterberging aan

infra Premium

De Drentse gebieden Oosterhesselerlanden, Ossehaar, Wijerswold, Darperweiden, Engelgaarde, Echen-Traandijk, Panjerd-Veeningen en Nijstad zijn definitief als waterbergingsgebied aangewezen. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten.

De gebieden kunnen daarmee ingezet worden als noodbergingsgebied in tijden
van extreme neerslag en wateroverlast. Op basis van theoretische modellen is
berekend dat inzet van een gebied gemiddeld eens in de honderd jaar zal
voorkomen. De waterschappen stellen nu inrichtingplannen op voor de gebieden. Op
basis daarvan nemen de gemeenten de waterbergingsgebieden op in de
bestemmingplannen en maken de waterschappen de gebieden geschikt voor
waterberging. De gebieden moeten hier voor 2015 voor zijn ingericht.

Reageer op dit artikel