nieuws

Aanpassing De Haak na kritische blik

infra

Het ontwerp van de Werpsterhoek, onderdeel van de Haak om Leeuwarden, is aangepast.

De bochten in de verbindingswegen worden ruimer en weefvakken zijn geschrapt.
Wel komen er meer viaducten, maar die worden kleiner dan in het oorspronkelijke
ontwerp stonden. De aanpassingen volgen op een kritische blik van de landelijke
werkgroep van experts van Rijkswaterstaat die alle nieuwe rijkswegen onder de
loep neemt. Zij bekijken ontwerpen volgens de nieuwste inzichten. Verder is de
aansluiting van de nieuwe oostelijke invalsweg richting Leeuwarden omgebouwd.
Het totale grondbeslag is kleiner en hierdoor kan minder grond worden
aangekocht. De kosten voor aanpak van de Werpsterhoek blijven 35 miljoen. De
Haak om Leeuwarden is een overigens omstreden grote ringweg die ruim om de
Friese hoofdstad heen voert. Vanuit Drachten en Heerenveen kan zo sneller
richting Harlingen worden gereden. De totale kosten van de Haak bedragen 220
miljoen euro. Volgens planning moet er volgend voorjaar mee worden begonnen.
Drie jaar later moet die zijn voltooid.

Reageer op dit artikel