nieuws

A15 doorgerekend met pensioengeld

infra Premium

De financiering van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein wordt met geld van pensioenfondsen doorgerekend. Het Rijk gaat voor het eerst afwegen of het tarief van de pensioenfondsen opweegt tegen de rente die banken in rekening brengen.

Rijkswaterstaat, maar ook Bouwend Nederland en de brancheorganisatie voor
ingenieurs Onri pleiten voor alternatieve financiering van grote projecten. Toch
blijkt het opzetten van een apart pps-fonds met behulp van pensioengeld lastig.
Pensioenfondsen staan huiverig tegenover het risicodragend participeren in
opdrachten en eisen een flexibel tarief dat is gekoppeld aan de inflatie.
Breekpunt is daarbij de vraag welke partij daarvoor het risico zou kunnen
dragen. Pensioengigant ABP wil “een dikke 6 procent” rendement alvorens te
investeren. “De deur staat open voor investeringen in infrastructuur, maar wel
tegen voorwaarden. We wegen per project risico’s, risicospreiding en rendement
af. Als de overheid garant staat, stappen wij in, maar we gaan niet
experimenteren met de premies”, reageert ABP-voorzitter Ed Nijpels. Als
voorzitter van Onri en lid van de commissie-Ruding, die de financieringsvormen
van infrastructuur onder de loep nam, is hij warm pleitbezorger van participatie
door pensioenfondsen. ABP en PGGM investeren al in infrastructuur in het
buitenland. Daarbij gaat het vooral om tolwegen waarbij de fondsen toezeggingen
hebben over rendement.

Zorgen

Jan van Schoonhoven van de pps-kennispool van Rijkswaterstaat maakt zich
grote zorgen over de terughoudendheid bij pensioenfondsen. “Infrastructuur zou
uitstekend in hun pakket kunnen passen. Echter de fondsen nemen een afwachtende
houding aan.” Rijkswaterstaat zit samen met vertegenwoordigers van de
pensioenfondsen en het ministerie van Financiën aan tafel om de mogelijkheden
van een pps-fonds af te tasten.

Lastig

Om toch een eerste poging te forceren, is de A15 aangewezen om twee
financieringsmethoden naast elkaar te leggen. De vaste bankrente wordt dan
afgezet tegen het flexibele tarief van de pensioenfondsen. Voor de private
financiering van het dbfm-contract is 1,4 miljard euro nodig. De kredietcrisis
maakt het lastig voor bouwcombinaties dat geld bij elkaar te krijgen.
Rijkswaterstaat heeft daarom de regels versoepeld en alleen de winnaar is
verplicht de financiering van het project daadwerkelijk in te vullen. Vier
bouwcombinaties staan aan de vooravond van de dialoogfase van de
aanbestedingsprocedure. Eind 2010 staat de gunning op de agenda en moet de
financiering rond zijn.

Reageer op dit artikel