nieuws

Tien jaar werk voor BAM bij herinrichting Meeslouwerplas

infra

BAM Wegen gaat de Meeslouwerplas in Leidschendam-Voorburg herinrichten zodat natuur en recreatie in het gebied meer mogelijkheden krijgen.

Het bouwbedrijf heeft daartoe een overeenkomst gesloten met de provincie
Zuid-Holland. Het project heeft een looptijd van maximaal tien jaar. In die tijd
zal BAM de afkalvende oevers van de plas versterken en glooiend maken. Ook zal
de aannemer langs de noordwestelijke kant een stelsel van kreken aanleggen. De
verouderde Baileybrug tussen de Vliet en de recreatieplas wordt bovendien
vervangen. Om de geluidshinder van de nabijgelegen A4 te verminderen, wordt
bovendien een 3 kilometer lang geluidsscherm geplaatst.

Afkalving

BAM begint naar verwachting medio volgend jaar met het storten van in totaal
8 miljoen ton grond langs de noordwestelijke rand van de Meeslouwerplas. Het
gaat om grond die vrijkomt bij de verdieping van de A4 bij Leiderdorp. Met de
provincie is afgesproken dat BAM een bijdrage betaalt voor de grond, die anders
tegen betaling zou moeten worden afgevoerd. “Om die reden is het ook moeilijk
aan te geven wat deze klus ons opbrengt. Het is geheel afhankelijk van de
hoeveelheid grond die uiteindelijk wordt aangevoerd”, laat BAM-zegsman Arno
Pronk weten. Gemeenten, provincies, natuur- en milieuorganisaties praten al
jaren over de aanpak van de Meeslouwerplas. Gedeputeerde Erik van Heijningen is
dan ook tevreden dat er nu een goed plan ligt. “Er moet nog wel het nodige
worden uitgewerkt, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het vervolg goed komt.”
Eind jaren negentig verdwenen delen van de oevers in de 30 meter diepe plas. De
afkalving werd veroorzaakt door zandwinning die in het verleden in het gebied
plaatsvond. Op diverse plekken zijn destijds de oevers te steil afgegraven
waardoor ze instabiel zijn geworden.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels