nieuws

Spoedwetproject in beschermd natuurgebied behoeft vooralsnog geen vergunning

infra

De wegverbreding van de A2 tussen knooppunt Leenderheide en Valkenswaard behoeft vooralsnog geen natuurbeschermingsvergunning. Dat stelt minister Eurlings (verkeer) in reactie op een brief van de provincie Noord-Brabant die zich zorgen maakt over het spoedwetproject.

De wegverbreding is één van de dertig projecten waarvoor Eurlings een
speciale spoedwet maakte. Omdat het project in een beschermd natuurgebied ligt
(Natura 2000), leek het er in de zomer toch op dat de verbreding helemaal niet
versneld kon worden uitgevoerd. In een brief aan de Kamer achtte Eurlings de
kans op vertraging door extra onderzoekslast die Natura 2000 met oplevert
namelijk niet uitgesloten. De provincie Noord-Brabant eiste uitleg van de
minister en stuurde hem een brandbrief. Eurlings antwoordt nu dat een verleende
vergunning wel nodig is, maar niet voor het ontwerptracébesluit dat hij volgende
maand verwacht te nemen.

Natuurtoets

Vooralsnog volstaat een natuurtoets, aldus de minister. Samen met het
ministerie van Natuurbeheer (LNV) zal Eurlings er alles aan doen om spoedig een
vergunning te krijgen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Onduidelijk is
of deze procedure tot vertraging leidt. Een woordvoerder van de provincie
Noord-Brabant noemt het antwoord van Eurlings warrig. Het beschermde Natura
2000-gebied zou bovendien meerdere bouwprojecten frustreren. Als voorbeeld noemt
ze de gewenste uitbreiding van Heineken. Op een eigen Prinsjesdagontbijt wil de
provincie Noord-Brabant het probleem vandaag onder de aandacht brengen bij 25
Kamerleden. Eurlings schreef overigens in juli dat Natura 2000-gebieden meerdere
wegenbouwprojecten zouden kunnen vertragen. Samen met minister Verburg (LNV)
bereidt hij een structurele oplossing voor.

Reageer op dit artikel