nieuws

Job Cohen stond erbij en keek ernaar

infra

Een burgemeester die zich te inhoudelijk met dossiers bemoeit en werk van wethouders overdoet, past niet in het Nederlandse politieke bestel. En al helemaal niet in Amsterdam, zo verklaarde Job Cohen zijn afwachtende houding bij de besluitvorming rond de Noord-Zuidlijn.

De Amsterdamse burgemeester werd eigenlijk vooral ingeschakeld als het
spannend werd bij het hoofdpijndossier van de nieuwe metrolijn. Hij werd ingezet
als een soort Joker, verwoordde wethouder Maarten van Poelgeest het maandag voor
de enquêtecommissie van de gemeenteraad die onderzoek doet naar de
besluitvorming rondom de Noord-Zuidlijn. Zo was hij betrokken bij de
eindonderhandelingen met Max Bögl. Ook dineerde hij een keer in zijn ambtswoning
met de directeuren van Strukton en Van Oord in een poging de compleet verstoorde
verhouding tussen aannemers en projectbureau weer vlot te trekken. Maar verder
hield hij zich op afstand. De Noord-Zuidlijn was bij uitstek het domein van de
verantwoordelijk wethouder. Die was gekozen. “Ik ben benoemd, om de eenheid van
het college te bewaren en te zorgen dat de besluitvorming ordelijk verloopt”,
gaf Cohen een klein college staatsrecht. Dat een keer vlak voor de verkiezingen
veel te gunstige cijfers in de begroting voor de Noord-Zuidlijn werden opgenomen
viel hem ook niet te verwijten meende Cohen. De wethouders voor financiën en die
voor de Noord-Zuidlijn waren het oneens, dus werd een notitie die waarschuwde
voor nieuwe tegenvallers ‘teruggelegd’ binnen de ambtelijke organisatie. Die
moest er eerst maar eens uit zien te komen wat nu de juiste cijfers waren,
voordat het college van b&w en de gemeenteraad er een oordeel over konden
vellen.

Amateurs

Het gevolg was dat wethouder Herrema kort na zijn benoeming in 2006 een
overschrijding van 45 miljoen euro moest melden. Cohen vond niet dat hij zo’n
notitie inhoudelijk had moeten toetsen en zich zo nadrukkelijker met het project
had moeten bemoeien. “Bij heel veel van de duizenden beslissingen die we als
college in een jaar nemen, zijn we afhankelijk van experts. Maar bij een
bijzonder ingewikkeld project als de Noord-Zuidlijn zijn wij eigenlijk allemaal
amateurs”, benadrukte hij. “Alle experts uit Nederland en de omringende landen
hebben er immers ook al naar gekeken.” Commissielid De Wolf vond het wel vreemd
dat er tussen dat leger van adviseurs dat was ingeschakeld geen financiële
expert zat. Uitgerekend voor de financiële onderbouwing van het miljardenproject
had geen externe check plaatsgevonden. Dat gebeurde pas ruim nadat de
gemeenteraad in 2002 groen licht gaf voor de aanleg van de lijn. Cohen was één
van de laatsten die onder ede werd gehoord door de enquêtecommissie. Na hem
werden nog twee raadsleden gehoord; daarmee was het openbare deel van het
raadsonderzoek afgelopen. De commissie publiceert eind november haar
bevindingen. De afgelopen twee weken zijn 35 betrokkenen onder ede verhoord,
maar opvallend genoeg niemand van het veel bekritiseerde adviesbureau
Noord-Zuidlijn, dat werd bemand door ingenieurs van Haskoning en Witteveen +
Bos. Ook geen van de aannemers is voor de commissie verschenen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels