nieuws

Bouwen in IJmeer blijkt gunstiger dan in polder

infra Premium

Voor het schoner maken van het IJmeer-Markermeer is buitendijks uitbreiden gunstiger dan bouwen in de polder. Het scheelt 166 miljoen euro.

Dat blijkt uit een toekomstvisie (TMIJ) die de stuurgroep Markermeer-IJmeer
gisteren aan staatssecretaris Huizinga (water) overhandigde. De stuurgroep
benadrukt dat zandwinning een aanzienlijke financieringsbron is voor het
ecologisch herstel van het watergebied dat drastisch moet worden verbeterd. De
mate waarin hangt af van de vraag waar Almere de 60.000 benodigde woningen
bouwt. Bouwt de stad vooral in de polder dan lopen de kosten van natuurherstel
terug van 1263 miljoen euro naar 550 miljoen euro. Breidt de stad uit in het
water, dan blijft er een resterende kostenpost van 384 miljoen over.

Oermoeras

Zand halen uit het Markermeer is volgens de stuurgroep ook gunstig voor de
aanleg van een 6000 hectare groot oermoeras dat zij beogen bij de Houtribdijk.
De kleiige laag die moet worden afgegraven om het zand te bereiken, zou zich
daarvoor namelijk uitstekend lenen. Ook voor het verhogen van de
Lepelaar-vooroever zou zandwinning uit het Markermeer prachtig uitkomst bieden.
Volgens Adri Duivesteijn, als wethouder in Almere één van de leden van de
stuurgroep, is TMIJ niet één groot pleidooi voor een IJmeerlijn. Vergeleken met
de traditionele omgang met natuur, noemt hij dit plan uiterst progressief. “Neem
Natura2000 dat uit gaat van het behoud van een natuurgebied. Wij maken een
natuurgebied. Het plan maakt bovendien de weg vrij voor buitendijkse bebouwing.
Niet alleen bij Almere, maar ook bij Hoorn en Muiden.” Het kabinet hakt in
oktober de knoop over het IJmeergebied. Op de vraag of de IJmeerlijn er wel of
niet komt, antwoordt Duivesteijn: “Nou het worden nog spannende maanden. Het
gaat om grote bedragen.”

Reageer op dit artikel