nieuws

Zeeuwen denken mee over kust

infra

De overheden in Zeeland roepen de inwoners van die provincie op mee te denken over de manier waarop kustversterking de komende jaren vorm moet krijgen.

Op de speciale
website
vragen de provincie, de waterschappen, Rijkswaterstaat en de kustgemeenten de
Zeeuwen mee te doen aan een online enquête.
Hierin wordt bijvoorbeeld gevraagd welk soort waterkeringen zij verkiezen en of
ze ontwikkeling van natuur en recreatie belangrijk vinden voor de herinrichting
van een kustgebied.

De Zeeuwse overheden – verenigd in het ZOW, Zeeuws Overleg Waterkeringen,
gebruiken de antwoorden bij het maken van een Zeeuws kustbeleidsplan, dat ervoor
moet zorgen dat de waterkeringen versterkt worden. Het werk dat nu al wordt
uitgevoerd is niet voldoende om Zeeland ook op lange termijn te beschermen tegen
overstromingen. Het plan moet eind dit jaar klaar zijn.

Reageer op dit artikel