nieuws

Rijk praat met één mond op grondmarkt

infra Premium

Het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf van het ministerie van VROM is gefuseerd met de Dienst Domeinen Onroerende Zaken van het ministerie van Financiën. Doel van de fusie is om als overheid op de grondmarkt meer “met één mond te spreken”.

Volgens VROM-woordvoerder Jacek Magala was er “vanuit de markt de roep om met
één partij om de tafel te zitten”. Volgens hem gebeurde het nogal eens dat
ambtenaren van beide ministeries samen of zelfs tegenover elkaar aan de
onderhandelingstafel zaten bij projecten. “Ze opereerden naast elkaar en hadden
heel veel raakvlakken. Nu is de knowhow gebundeld, dat betekent een veel betere
inbreng van het Rijk bij ruimtelijke projecten.” Domeinen verkoopt en verhuurt
overtollig vastgoed van de Staat, en helpt andere departementen bij taxaties,
aankoop, bestemming, beheer en gebruik van vastgoed. Het Gemeenschappelijk
Ontwikkelingsbedrijf vertegenwoordigt het Rijk bij complexe
gebiedsontwikkelingsprojecten waar meerdere ruimtelijke belangen (zoals
woningbouw, groen, waterberging) een rol spelen, al dan niet in combinatie met
overtollige rijksgronden. Het nieuwe Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
(RVOB) valt organisatorisch onder het ministerie van Financiën. Volgens Magala
kan de nieuwe organisatie ondernemender opereren bij gebiedsontwikkelingen.” Ook
gaat het RVOB bij het beheer van rijksgronden en -gebouwen in de toekomst meer
rekening houden met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Professioneel

Het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf gaat voortaan door het leven als
directie Ontwikkeling binnen het RVOB, terwijl Domeinen Onroerende Zaken als
directie Vastgoed verdergaat. De fusie tussen beide grondbedrijven is een
uitvloeisel van het voornemen om als Rijk een meer professionele rol te spelen
bij gebiedsontwikkeling. “Er wordt veel winst verwacht van een betere onderlinge
afstemming van beheer, verkoop en ontwikkeling van rijksvastgoed en -gronden”,
besluit Magala.

Reageer op dit artikel