nieuws

Kabinet zoekt aansprekende bouwprojecten voor toekomst

infra Premium

Op voorspraak van minister Cramer (ruimte) gaat het kabinet op zoek naar een aantal aansprekende ruimtelijke projecten in de Randstad. Een volgend kabinet moet besluiten over deze ‘grote en complexe projecten’ voor de lange termijn.

De door het kabinet tot sleutelprojecten gebombardeerde ruimtelijke plannen
zijn behoorlijk ambitieus. Volgens Cramer moet gedacht worden aan “grootschalige
stedelijke projecten in combinatie met de Olympische Spelen van 2028” of aan
projecten die met de “waterstaatkundige veiligheid van onze delta” te maken
hebben. Het plan om een beperkt aantal megabouwprojecten aan te wijzen als
sleutelproject vloeit voort uit de langetermijnagenda van het kabinet voor de
Randstad in 2040. Het onderzoek naar mogelijke nieuwe projecten volgt op een
­evaluatie door Bureau Stedelijke Planning en OTB/TU Delft van al afgeronde en
nog lopende sleutel­­projecten, zoals de Kop van Zuid in Rotterdam en Maastricht
Céramique en de HSL-stations en hun omgeving. Het is de bedoeling dat de
verkenning zoals die nu door Cramer is aangekondigd in 2010 is afgerond en dat
de projecten dan in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
(MIRT) worden opgenomen.

Reageer op dit artikel