nieuws

Bouw waterwoning krijgt stimulans met handreiking

infra

Om de bouw van drijvende woningen te stimuleren heeft de VROM-inspectie een handreiking opgesteld.

Wonen en werken op het water in drijvende bouwwerken wint aan populariteit.
Toch is de Nederlandse markt van woonvormen op het water (ongeveer 10.000) nog
altijd een niche. Dit ligt volgens Jeroen Singelenberg, actief bij de Stuurgroep
Experimentele Volkshuisvesting (SEV), aan het ontbreken van normen. Singelenberg
is dan daarom blij met de net verschenen handreiking ‘Drijvende woningen en
bouwregelgeving’. Wel beschouwt hij de handreiking als een tussenstap. De
waterwoningbouw neemt volgens hem pas echt een vlucht met normen.

Reageer op dit artikel