nieuws

Wegverbredingen zonder veel rekenwerk

infra

De aanbesteding voor de zes spoedwetcontracten kan binnen vier maanden rond zijn. Om in recordtempo 800 miljoen euro weg te zetten, kiest Rijkswaterstaat voor maatwerk en schuift het UAR-gc terzijde.

De opdrachtgever gooit de planning voor de wegverbredingen niet drastisch om
naar aanleiding van de marktconsultatie, maar verlegt wel accenten. De zestien
wegverbredingen op de A4, A9, A1/A6, A2 en A12 zijn gebundeld in zes
deelprojecten. “We hebben gewikt en gewogen om het Limburgse deel van de A2
tussen Geleen en Maasbracht los te knippen van de drie Brabantse delen, maar we
zien mogelijkheden om de verbreding te combineren met werkzaamheden aan de
overzijde van de weg en hebben daarom toch afgezien van een extra aanbesteding”,
licht inkoopmanager Carlita Vis van Rijkswaterstaat toe. Alles is gericht op een
snelle aanbesteding en uitvoering met maximale afstemming tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer. Bonussen uit een goed gevuld risicofonds voor het gehele
project helpen daarbij. Deze maand verschijnen de gunningscriteria en volgende
maand komen de eerste drie contracten (B, D en E) op de markt. Ook houdt
Rijkswaterstaat vast aan het zwaar meewegen van interviews met de sleutelfiguren
die het project begeleiden. De beoogde projectmanager mag nu echter drie
collega’s meenemen en de gesprekken duren een uur. De uitkomst weegt niet meer
25 procent, maar 20 procent mee bij de economisch meest voordelige inschrijving.
Twee onafhankelijke teams moeten een eerlijke beoordeling garanderen, een punt
waar veel kritiek op was vanuit de markt. Daarnaast tellen het risicoplan met
planning en verkeersmanagement zwaar mee. Aannemers hadden aangedrongen om een
slimme procedure zonder al te veel rekenwerk. Die oproep is beloond met een niet
openbare procedure die teruggrijpt op het ARW 2005. Na inschrijving volgt geen
trechtering, maar direct de gunning. Het UAR-gc wordt te weinig flexibel geacht
voor de grote hoeveelheid te verwachten aanpassingen omdat het Tracébesluit
veelal nog niet vastligt op het moment van gunning en daarom kiest
Rijkswaterstaat voor maatwerk in de contracten. Daarnaast stelt de opdrachtgever
een hoeveelheidlijst voor materiaal ter beschikking en leggen bouwers
targetprijzen neer. Wie tijdens de uitvoering niet meer dan 5 procent afwijkt
van die prijs, krijgt een bonus.

Zes contracten

Pakket traject; budgetraming (in miljoenen euro’s)

A A9/A4/A10: 20 – 40
B N50: 70 – 90
C A9: 10 – 20
D A1/A6: 190 – 250
E A2/A58: 185 – 275
F A12/A2: 125 – 220.

Reageer op dit artikel