nieuws

Spoor A27

infra

Het idee is al honderd jaar oud, maar zoals met zoveel infraplannen, blijft het tot op heden bij een idee: een rechtstreekse spoorverbinding tussen Breda en Utrecht

Anderhalf jaar geleden presenteerden bouwer BAM Rail en adviesbureau
Goudappel Coffeng een plan voor aanleg van de spoorlijn. Hun advies luidde:
‘combineer het verbreden van de A27 met de aanleg van de nieuwe treinverbinding.
En leg het spoor dan niet naast de weg maar in de middenberm. Dat scheelt tijd
en kosten.’

Een meerderheid in de Tweede Kamer omarmde het plan en vroeg verkeersminister
Eurlings te onderzoeken of de bewering van BAM en Goudappel Coffeng klopte.
Eurlings trok de conclusies over het aantal te verwachten treinreizigers in
twijfel en vreesde bovendien vertraging voor zijn wegverbredingsplannen. Ook
hikte hij aan tegen de hoge kosten: geraamd op 3,9 miljard euro.

Tijd voor actie dus, moet de regio hebben gedacht. Gisteren werd een
commissie onder leiding van Ed Nijpels gepresenteerd die de geesten rijp moet
maken vóór de aanleg. Nijpels gaf aan alle varianten, cijfers en
samenwerkingsverbanden te willen bestuderen en bovendien de mogelijkheid te
willen onderzoeken om de lijn in pps-vorm aan te leggen. Hij peilde direct al de
bereidheid van de aan de spoorlijn gelegen gemeenten en provincies om de
portemonnee te trekken.

De keuze voor Nijpels als commissievoorzitter wekt echter enige verbazing,
want de voormalig Commissaris van de Koningin van Friesland zat ook al in de
Commissie-Ruding die precies een jaar geleden meldde dat “pps op het spoor
kansloos is”.

Bovendien maakte Nijpels zich in het verleden sterk voor de aanleg van de
Zuiderzeelijn én adviseerde hij het kabinet om de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder
onder water te zetten. In beide gevallen adviseerde het kabinet negatief.

Dat belooft weinig goeds voor het BAM-plan.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels