nieuws

Ringweg Groningen kent na inspraak veel gezichten

infra

Omwonenden pleiten voor een tunnel. Ondernemers zien het liefst een weg op palen. De zuidelijke ringweg in Groningen gaat hoe dan ook in 2015 op de schop. Vier jaar later moet hij klaar zijn. Voor de aanpak van de ringweg moeten enkele tientallen woningen worden gesloopt.

De ruim veertig jaar oude rijksweg werd eind jaren zestig aangelegd en diende
als verbinding tussen de snelweg in de richting Drachten-Heerenveen en die
richting Winschoten-Nieuweschans. Het was indertijd een ringweg ten zuiden van
de Groninger binnenstad. Door de uitbreiding van Groningen loopt hij daar nu in
feite dwars doorheen. Toenemende verkeersdrukte (nu bijna 90.000 auto’s per dag,
over twintig jaar 50.000 meer), files en verkeersonveiligheid nopen tot een
aanpak van het 5,5 kilometer lange traject. Bovendien ontstaan er geregeld
onveilige situaties, zoals bij het beruchte kruispunt Julianaplein. Iedereen is
het erover eens dat een goede doorstroming noodzakelijk is de stad Groningen
goed bereikbaar te houden. De gemeente Groningen, Rijkswaterstaat
Noord-Nederland en de provincie werken samen in een projectorganisatie, die
studeert op een duurzame oplossing. Voor de aanpak van de rijksweg stelde het
kabinet 624 miljoen euro beschikbaar. De afgelopen weken konden de Groningers
meedenken en praten over het in hun ogen beste alternatief. Eind juni wordt
bepaald welke aanpak het wordt. De projectorganisatie heeft twee voorkeuren: de
weg op palen en die met een parallelstructuur.

Tunnel

Een actiecomité van burgers, dat inmiddels 600 handtekeningen verzamelde,
pleit voor een tunnel. Alleen een ondergronds traject zou de geluidsoverlast en
uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof voor omwonenden kunnen beperken, menen
zij. Een ander voordeel is dat de twee stadsdelen van Groningen weer met elkaar
verbonden worden, omdat een barrière verdwijnt. Overigens betekenen de
voorkeurvarianten niet dat een van deze twee het definitief wordt.
Omgevingsmanager Mark van Maanen en projectmanager Bert van der Meulen: “De
bevolking hebben we in het raadplegingstraject gevraagd of we het met onze twee
voorkeurvarianten goed hebben gezien. We hebben Bureau West 8 (een
stedebouwkundig adviesbureau, red.) overigens gevraagd of er nog slimme en
innovatieve aanpassingen mogelijk zijn. Zo zou je misschien nog met een minder
dure tunnel toe kunnen. We sluiten geen enkel alternatief bij voorbaat uit.’ Het
definitieve voorkeurstraject wordt nog voor de zomer vastgesteld en daarna in
een planstudie uitgewerkt. Volgens Van Maanen en Van der Meulen biedt de grote
klus een uitdaging voor de markt. ‘Vooral ook omdat de aanpak binnen een
woonomgeving plaatsvindt en je ook moet zorgen dat de stad bereikbaar blijft. En
vergeet ook het achterland niet. Zo moet Groningen Seaports wel bevoorraad
worden. Van Maanen sluit niet uit dat extra oog voor leefbaarheid en
bereikbaarheid zelfs een gunningscriterium zou kunnen worden. “Zo kun je de
markt triggeren.”

Vijf varianten

Zuidelijke variant

De zuidelijke variant is een oplossing die bestaat uit drie alternatieven:
een zuidtunnel, een zuidtangent en een verlengde zuidtangent. Het is een tracé
dat tussen Haren en Groningen, ten zuiden van Groningen dus, loopt. Een
boortunnel zou 3 à 4 kilometer lang worden. De kosten van deze drie varianten
zijn nog niet bekend. Overigens is er vanuit de gemeente Haren veel verzet tegen
een tunnel.

Reageer op dit artikel