nieuws

Nederland bouwt in 2009 stevig door

infra Premium

Nederland behoort in Europa tot de naties met de grootste bouwproductie per hoofd van de bevolking.

Ondanks de aanstormende crisis steekt ons land dit jaar volgens Euroconstruct
per burger 4457 euro in woningen, utiliteitsgebouwen en infrastructurele
voorzieningen.

Reageer op dit artikel