nieuws

Gemaal in Westervoort

infra

Gemaal in Westervoort

In Westervoort komt in de voormalige uiterwaarde op de rechteroever van de Nederrijn en de IJssel een opmerkelijk gevormd en door aannemingsbedrijf Van den Biggelaar gebouwd gemaal tevoorschijn uit de betonbekisting.

Het betonnen gebouw is onderdeel van het rivierverruimingsproject
Hondsbroeksche Pleij. Van den Biggelaar heeft samen met Royal Haskoning in
opdracht van Rijkswaterstaat onder meer een dijk landinwaarts verlegd, een 150
meter lang betonnen regelwerk gebouwd en hoogwatergeulen gegraven. Het gemaal is
gebouwd aan de voet van een dijk, die rust op een waterdicht fundament van
cement-betonietmengsel. Het gemaal moet bij hoogwater, de grondwateroverlast
achter de dijk, in het bewoonde gebied, voorkomen door dit terug te pompen in de
rivier.

Reageer op dit artikel