nieuws

Wegen en spoor krijgen nieuw geluidsplafond

infra

Wegen en spoorlijnen krijgen een geluidsplafond. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van VROM bevestigd.

Het is de bedoeling dat de Wet geluidshinder opgaat in de Wet milieubeheer
(SWUNG). Voor de zomer moet het wetsvoorstel naar de Kamer gaan. Het maximale
toegestane geluid dat auto’s of treinen gezamenlijk mogen produceren zal overdag
anders zijn dan ’s nachts. De wetswijziging is volgens VROM nodig, omdat
geluidshinder nog altijd zorgt voor ‘onbeheerste groei’. Verder wordt de
geluidregelgeving als bijzonder complex en moeilijk ervaren door ‘vele
wijzigingen, uitvoeringsbesluiten en aanpassingen’. Geluidsoverlast bij nieuwe
infrastructurele projecten leidt in de praktijk tot extra kosten. Dat blijkt
onder meer uit het meest recente tussenrapport over de Betuweroute. Daarin geeft
minister Eurlings aan dat geluidsreducerende ingrepen bij de Calandbrug in
Rozenburg in 2007 onvoldoende hebben gewerkt. Het gevolg daarvan is dat hij nu
560 woningen extra moet isoleren. ProRail dat steeds meer treinen op het spoor
moet laten rijden, heeft ook moeite de normen te halen. Bij twee spoorlijnen,
zijn maatregelen nodig.

Reageer op dit artikel