nieuws

‘Deze poster zou in elk grondbedrijf aan de muur moeten hangen’

infra

‘Deze poster zou in elk grondbedrijf aan de muur moeten hangen’

Het is voor Jan van der Leij van CUMELA Nederland zonneklaar: “Deze poster zou in elk grondverzetbedrijf aan de muur moeten komen, liefst op de kamer van de uitvoerder.” Hij doelt op een grote informatieve poster die de brancheorganisatie naar haar leden stuurt als bijlage bij het boekwerk Grondstromen over het nieuwe Besluit Bodem Kwaliteit (BBK).

In deze zogenoemde leidraad staat helder beschreven wat grondverplaatsers
moeten weten van het BBK. Wie hem heeft gelezen, heeft als het goed is daarna
aan een blik op de poster genoeg om te weten wat hem te doen staat met wat voor
partij grond, zand of bagger dan ook, verwacht Van der Leij. “Wij realiseren ons
dat het bestuderen van dit soort zaken weleens een probleem is in onze sector.
Het gaat om een ingewikkelde materie en het BBK is een lijvig boekwerk.”

Beknopt

Door de invoering van het BBK, per 1 januari vorig jaar, is er veel
veranderd, weet hij. De terminologie is anders geworden, er zijn andere
categorieën gekomen voor verschillende partijen grond, bagger en bouwstoffen en
hun beoogde toepassing. In veel gevallen geldt ook een meldplicht. “Onze leden
hoeven niet alles te weten”, is zijn verklaring waarom de leidraad beknopt kon
blijven. “Hoe een grondonderzoek moet worden uitgevoerd, is niet van belang voor
hen, wel dat ze erom moeten vragen”, verklaart hij ter illustratie. Onder het
motto dat de kracht van de boodschap schuilt in herhaling blijft Cumela het
Besluit Bodem Kwaliteit in de schijnwerpers plaatsen. “Vorig jaar zijn voor de
bedrijven verschillende informatiebijeenkomsten geweest, georganiseerd door
SenterNovem.” In de praktijk blijkt volgens hem veel fout te gaan. “Deels door
onwetendheid. Maar ook doordat er weinig wordt gehandhaafd.” Dat zou niet
motiveren om voorschriften als een meldplicht na te komen. Zeker niet als de
concurrent dat ook niet doet. “Ik wil wel maar alleen als iedereen het doet”,
klinkt het dan. Onwetendheid of opzet; het laat voor Van der Leij “onverlet dat
wij onze leden het goede verhaal willen voorhouden”. Bij de invoering van het
BBK is bepaald dat gemeenten de mogelijkheid moesten hebben nog vijf jaar
gebruik te maken van het overgangsrecht. Gevolg kan zijn dat lokale regels
anders blijken. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. “Van de gemeenten maakt 60
tot 70 gebruik van het overgangsrecht.” De verschillen tussen gemeenten
daardoor, zouden vooral tot uitdrukking komen in details en praktische zaken als
in te vullen formulieren. Grondverplaatsers moeten zich daarvan goed
vergewissen. Het is een ongemak dat in de loop van de komende jaren gelukkig
zeker verdwijnt, weet hij. Met behulp van de leidraad valt het allemaal te doen,
is zijn verwachting. Het stroomschema op de poster wijst volledig de weg. “Het
is een kwestie van bij start beginnen en dan leidt het schema je wel verder.” In
een uitgebreide legenda worden alle bijzonderheden nog eens grondig toegelicht.

Praktijkvoorbeelden

Om met het schema te kunnen oefenen, is in de leidraad vast een aantal
praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Alle stappen staan daarin beschreven: van de
eisen voor kwaliteitsbepaling, transport, opslag en toepassing tot de melding
bij het Meldpunt Bodemkwaliteit van SenterNovem. Bij de voorbeelden staat het
stroomschema afgedrukt met daarin per geval alle stappen in kleur uitgelicht.
“Grondstromen”, is opgesteld door CUMELA Nederland, samen met de VHG
(groenvoorzieners/hoveniers) en ingenieursbureau DHV. De eerste oplage met
poster telt 2500 exemplaren. Alle 1850 Cumula-leden krijgen er vast een. “Maar
ik verwacht zeker dat er in de toekomst meer vraag komt, vooral naar de poster.”
Klik
hier
om de poster te downloaden.

Reageer op dit artikel