nieuws

Cumela waarschuwt: Bacteriën bedreigen biodiesel

infra

Cumela waarschuwt: Bacteriën bedreigen biodiesel
DCF 1.0

Cumela Nederland becijfert een miljoenenschade voor gebruikers van dieselolie waarin biodiesel wordt bijgemengd en verwacht daarnaast forse investeringen in brandstofopslag. Biodiesel wordt uit milieuoogpunt aangeraden, maar veel lidbedrijven van brancheorganisatie Cumela Nederland hebben er grote technische problemen mee. Vandaar de waarschuwing: “bacteriën bedreigen biodiesel.”

Cumelabedrijven die actief zijn in cultuurtechnische werken en grondverzet,
meststoffendistributie en agrarisch loonwerk kampen met grote
brandstofproblemen. Meer specifiek: met dieselolie waarin biodiesel wordt
bijgemengd. Motoren van grondverzetmachines, tractoren en landbouwwerktuigen
presteren onvoldoende, lopen zelfs vast en er zijn talloze problemen met
verstopte filters. De gevolgen: stilstand, schades en onduidelijkheid over wie
er aansprakelijk is. Uit een actuele enquête onder alle lidbedrijven van
brancheorganisatie Cumela Nederland blijkt dat 22 procent van de leden problemen
heeft of heeft gehad die terug te voeren zijn op brandstof en brandstofopslag.
Daarmee is er sprake van een groot gevaar, want de brandstofproblemen liggen ook
op de loer bij ondernemingen waar nog niets aan de hand lijkt, waarschuwt de
brancheorganisatie.

Onvoldoende onderkend

Omdat individuele ondernemers tot nog toe nauwelijks gehoor vonden voor hun
klachten – mede doordat brandstoffenleveranciers problemen onvoldoende
onderkennen – acht belangenbehartiger Cumela Nederland de tijd rijp om namens
haar leden actie te ondernemen. Over de uitkomsten van de enquête, de oorzaken
en achtergronden van brandstofproblemen en over oplossingen voor de sectoren
bouw, landbouw, transport en cumela wordt donderdag 2 april een bijeenkomst
gehouden op het hoofdkantoor in Nijkerk. Daar worden onder meer de definitieve
enquête-uitkomsten bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel