nieuws

Rijnlandroute bewoners in mer

infra Premium

De provincie Zuid-Holland neemt het alternatieve Spoortunneltracé toch op in de mer voor de Rijnlandroute. De weg moet de A44 bij Wassenaar verbinden met de A4.

Een eerder besluit van de provincie om de variant niet verder te onderzoeken
werd deze week teruggedraaid door Provinciale Staten. Het provinciebestuur en de
gemeente Leiden hebben zich altijd uitgesproken voor de huidige N11-west
voorkeursvariant. Die route loopt ten zuidwesten van Leiden aan de rand van de
bebouwde kom, en is zoveel mogelijk ingepast in de A44. Bewoners van de Leidse
wijk Stevenshof, waar de nieuwe route pal langs komt te liggen, zijn daarop met
een eigen voorstel gekomen. Zij willen dat de weg noordelijker, en deels
ondergronds langs het spoor komt te liggen. Die variant is in het najaar samen
met verschillende anderen onderzocht door Arcadis. Het ingenieursbureau kwam
echter tot de conclusie dat het tracé maar liefst 200 miljoen duurder zou
worden. Gedeputeerde De Vries besloot daarop het spoortunneltracé niet in de mer
op te nemen. Maar Provinciale Staten waren het daar niet mee eens. Statenlid
Loose (PvdA) vindt het te vroeg het spoortunneltracé nu al af te schrijven. Hij
zet vraagtekens bij de berekeningen uit de ‘quick scan’ van Arcadis. “Een hoop
voordelen van deze route, zoals de kortere reistijd, milieu- en
duurzaamheidsaspecten zijn niet in de kostenberekening meegenomen. Wij denken
dat het nodig is eerst eens alle voor- en nadelen op een rij te zetten. Daar
hoort deze variant ook bij. Daarmee maken we nog geen definitieve keuze, die
moet uit het mer-onderzoek komen.” De Staten stellen wel een grens: de
provinciale bijdrage aan een duurzamer tracé mag niet hoger zijn dan 50 miljoen
euro. De Rijnlandroute moet de bereikbaarheid van Leiden en het kustgebied
(Katwijk) verbeteren. In de komende jaren worden daar 30.000 woningen gebouwd,
de locatie Valkenburg wordt ontwikkeld voor wonen, bedrijven en recreatie.

Reageer op dit artikel