nieuws

Elverding: spoedwetten nodig voor wegverbreding en nieuwbouw

infra

De commissie onder leiding van Peter Elverding beveelt de overheid aan om bij urgente bouwprojecten vaker spoedwetten in te zetten.

Weliswaar bestaat er sinds 2003 al een Spoedwet Wegverbreding, maar volgens
Elverding leidt die wet niet tot de beoogde versnelling in het
besluitvormingsproces. Daarom zou het kabinet de wet moeten herzien tot een
Spoedwet Wegaanpassing waarbij de houdbaarheid van onderzoeken naar bijvoorbeeld
luchtkwaliteit verlengd moet worden. Daardoor lopen plannen voor wegverbreding
minder kans om door een rechtbank naar de prullenbak te worden verwezen. Ook
voor een zeer beperkt aantal “relatief grote nieuwbouwprojecten” moet volgens de
commissie een spoedwet worden gemaakt. Al moet daarbij wel worden bedacht dat
nut, noodzaak en urgentie zowel maatschappelijk als politiek breed worden
gedragen.

Voorbereiding

Elverding noemde zijn opdracht tijdens de presentatie van zijn rapport
gisteren “zeer complex”. “Maar juist in het begin van een besluitvormingstraject
is veel winst te boeken. Ruime inspraak kost tijd, maar dat verdient zich
uiteindelijk dubbel en dwars terug.” De Stichting Natuur en Milieu reageert
uiterst kritisch op het rapport. “Niet de juridische procedures zijn het
probleem, maar de gebrekkige werkwijze van de overheid”, stelt Mirjam de Rijk,
algemeen directeur. “Deze voorstellen zijn geen oplossingen, maar
symboolpolitiek.” Volgens De Rijk leidt het beperken van inspraakmogelijkheden
niet tot snellere procedures. “In de besluitvorming hebben de Tweede Kamer en de
Raad van State een eigen rol en hierop heeft Elverding geen invloed. De
hoofdoorzaak van de lange duur van besluitvorming ligt vooral bij de overheid.
Slecht onderbouwde besluiten sneuvelen bij de rechter. Dat los je niet op met
juridische ingrepen, maar met een betere voorbereiding.

Reageer op dit artikel