nieuws

Waterveiligheid moet met nadruk in regeerakkoord

infra

Bij de formatieonderhandelingen moet de veiligheid van Nederland tegen overstromingen nadrukkelijk in het regeerakkoord. Dat vinden de waterwoordvoerders van de vier grote politieke partijen.

Tientallen waterexperts van bedrijven, gemeenten, provincies en landelijke
overheid debatteerden tijdens een verkiezingsdebat woensdagavond over de
noodzaak het watervraagstuk weer op de maatschappelijke en politieke kaart te
krijgen. Het thema dat het meest in het oog sprong, was de veiligheid van de
Nederlandse dijken. Onlangs bleek een groot deel van de waterkeringen niet aan
de wettelijke normen te voldoen. “Maar laten we geen paniek zaaien. Feit is dat
de dijken niet voldoen; maar Nederland zal morgen zeker niet overstromen”, hield
VVD-Kamerlid Janmarc Lenards de zaal voor. Tijdens het debat was er enige
onenigheid hoeveel geld en in wat voor termijn er naar de falende primaire
keringen moet gaan. De VVD vindt de nu (tot 2011) beschikbaar gestelde 420
miljoen euro voldoende. Terwijl er tot 2020 minimaal 1,6 miljard euro nodig is
om alle keringen weer aan de norm te laten voldoen. Oud-staatssecretaris Monique
de Vries acht de opstelling van de liberale fnuikend: “We hebben nu geen
zekerheid. Het kost ontzettend veel tijd om te beginnen met het aanpakken van de
zwakke plekken. Je kunt niet zeggen; we kijken na 2011 weer verder. Het geld
moet er nu gewoon komen.” De SP en de PvdA waren het daarmee eens. De VVD vindt
overigens wel dat er op termijn veel meer geld dan de 1,6 miljard in
waterkeringen moet worden geïnvesteerd. Voorzitter van de Unie van Waterschappen
verweet de politiek onachtzaamheid ten aanzien van het water. Hij had er weinig
fiducie in dat dat nu anders zou zijn. “Bij het publiek speelt het niet echt,
dus doet de politiek er ook maar niet aan mee. Dat is een gevaarlijke zaak.”
Veel aanwezigen verbaasden zich erover dat, met de klimaatverandering en de
stijgende zeespiegel in zicht, ook de grote politieke leiders zich afzijdig
houden van het debat.

Reageer op dit artikel