bouwbericht

Nieuw fietspad op natuurstrook tussen Almere en Zeewolde

infra 786

Nieuw fietspad op natuurstrook tussen Almere en Zeewolde

De Grote Trap, dat is de naam van een nieuw aan te leggen fietspad tussen Almere en Zeewolde. Het fietspad – langs het water – is zo’n tien kilometer lang en wordt meanderend aangelegd in een momenteel voor het publiek ontoegankelijke natuurstrook van tien kilometer lang en 100 meter breed.

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Nationale aanbesteding met referentie 16019. Procedure: openbaar. De Grote Trap; aanleggen natuurvriendelijke oevers (waterschap Zuiderzeeland) en fietspad 'De Grote Trap' met een lengte van 10 km tussen de A6 bij Almere naar natuurgebied Horsterwold en de Gooiseweg bij Zeewolde.

ZEEWOLDE | Uitvoering | € 1.000.000 - € 2.000.000

Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en het Flevo-landschap hebben onlangs een handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Als grootste financier is de provincie de kartrekker van De Grote Trap. Voor dit project is in totaal 3,4 miljoen euro beschikbaar. De provincie legt het fietspad aan. De kosten: 2,4 miljoen euro. Het waterschap Zuiderzeeland heeft een miljoen euro beschikbaar voor het natuurvriendelijk maken van de oevers. Het Flevo-landschap stelt de grond beschikbaar en zorgt voor het beheer en onderhoud van de natuurstrook.

De aanbestedingsprocedure voor De Grote Trap is intussen opgestart. Als alles volgens planning verloopt, kan het nieuwe fietspad begin 2019 in gebruik worden genomen.

Prachtige uitzichten op agrarisch hart

De Grote Trap ligt tussen de fietsbrug over de A6 bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde. Met de aanleg worden Almere en Zeewolde nog beter met elkaar verbonden, zegt gedeputeerde Jaap Lodders van de provincie. “Maar we komen ook tegemoet aan de wensen van de recreatieve fietser die een mooie ronde door de provincie wil fietsen. Ondanks dat het maar een smalle strook is, heb je toch het idee je je midden in de natuur bevindt, met geregeld prachtige uitzichten op het agrarische hart van de polder.’’

Ook worden natuurvriendelijke oevers langs het water aangelegd, inclusief poeltjes, nevengeulen en slenken. Langs het fietspad komen verschillende picknickplekken en uitkijktorens (ook voor vogelaars). Verder komen er enkele schuilhutten voor fietsers, mochten ze overvallen worden door een (flinke) regenbui. Aan de kant van Zeewolde komt in de toekomst mogelijk nog een horecagelegenheid. Aan het begin en eind van de fietsroute komen nieuwe parkeerplaatsen.


Plaats: Almere/Zeewolde
Opdrachtgever: Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Flevo-landschap
Ramingsgroep: 2.4 miljoen euro


Bekijk dit project op de site van Cobouw Bouwberichten voor meer informatie. Met Cobouw Bouwberichten bent u als eerste op de hoogte van de laatste acquisitiekansen, zit u eerder en beter voorbereid aan tafel en realiseert u meer omzet door een vollere orderportefeuille.

Foto's

Reageer op dit artikel