bouwbericht

Fietssnelweg Twente krijgt vorm

infra 72

Fietssnelweg Twente krijgt vorm

De Fietssnelweg F35 in Twente krijgt steeds meer vorm. Op 8 juni wordt er tussen Borne en Hengelo weer een deel officieel geopend. De F35 is een snelle, comfortabele, veilige en non-stop fietsverbinding van Nijverdal naar Enschede, via Wierden, Almelo, Borne en Hengelo. Deze fietssnelweg – met een totale lengte van 62 kilometer – heeft zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. Projectleider Karsten ten Heggeler van de provincie Overijssel – regisseur van het project – verwacht dat de F35 in 2023 klaar kan zijn. Het tracé wordt niet in één keer gerealiseerd, maar in logische delen, aldus de projectleider. De F35 volgt delen van de N35, maar komt voor het grootste deel langs het spoor te liggen. Het project is een samenwerking van de provincie Overijssel en acht Twentse gemeenten.

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Aanleggen deel fietssnelweg Almelo - Borne, F35 aan de Burgemeester Schneidersingel.

ALMELO | Ontwerp | € 500.000 - € 1.000.000

De F35 is de centrale drager van het Hoogwaardige Fietsnetwerk Twente (HFT), een netwerk van regionale hoofdroutes. Hier zijn veertien gemeenten bij betrokken. Het HFT zorgt er voor dat uiteindelijk alle kernen in Twente met minimaal 500 inwoners over een fietsverbinding van hoogwaardige kwaliteit beschikken. Het aspect duurzaamheid was in eerste instantie aanleiding voor de plannen voor de fietssnelweg, zegt ten Heggeler. ,,Minder auto’s betekent minder uitstoot van stikstof en co2.’’

Daarnaast bleek dat Twentenaren voor afstanden tussen 3 en 15 kilometer steeds vaker met de auto gingen, in plaats van de fiets te pakken. Dat had meerdere oorzaken, zoals ruimtelijke spreiding van functies, onvolledige fietsroutes en oponthoud door verkeerslichten, met name in stedelijke gebieden.

Het tracé is opgebouwd uit vier bouwstenen: de rode loper, de constructie, de randen en de voorzieningen. De rode loper is het fietspad zelf, met een minimale breedte van vier meter. Wat betreft de constructie: afhankelijk van de locatie en de omstandigheden ligt de F35 op maaiveld, op een talud of op palen. De randen vormen de begrenzing van de fietssnelweg en moeten veilig en herkenbaar zijn. Bij voorzieningen gaat het onder meer over verlichting, informatieborden en bewegwijzering.

De F35 heeft een eigen symbool: dit symbool is op verschillende plekken op het wegdek en verkeersborden terug te zien. Verder komt er uniforme verlichting langs het tracé.

De kwaliteitsimpuls moet er uiteindelijk voor zorgen dat het fietsgebruik en het imago van de fiets minimaal het verloren terrein terugwint.  Intussen is iets minder dan de helft gerealiseerd, aldus ten Heggeler. ,,Uit enquêtes en interviews blijkt dat mensen inderdaad sneller de fiets pakken: steeds meer forenzen zien het als een uitstekend alternatief voor de auto. Bovendien is de waardering van de fietssnelweg hoog: mensen vinden het fijn om veilig en conflictloos te fietsen, dus met zo min mogelijk oponthoud van bijvoorbeeld verkeerslichten.’’Plaats: Twente
Opdrachtgever: Provincie Overijssel en acht gemeenten in Twente 

Reageer op dit artikel