blog

Column: ‘Fouten maken mag. Ook bij ProRail’

infra Premium 136

Column: ‘Fouten maken mag. Ook bij ProRail’

Als ik vroeger thuiskwam van school met een mooi cijfer dan reageerde mijn vader steevast met “jammer, ik betaal voor een tien!” Ik heb verder een lieve vader, dit was gewoon een gebbetje.

Het is natuurlijk grote onzin om te verwachten dat je op school alleen tienen haalt. Dat is net zoiets als verwachten dat complexe projecten volledig foutloos en volgens plan verlopen. Helemaal als tegelijk gestreefd wordt naar vernieuwing. Toch lijkt het soms dat dit precies is wat kabinet en Tweede Kamer bij ProRail doen. Zien ze nu niet dat dit een onzinnige verwachting is die bovendien averechts werkt? Het leidt tot verkramping, niet tot excellente resultaten en zeker niet tot vernieuwing.

We zochten de randen van ons kunnen op

Een van mijn eerste leidinggevenden had als motto “fouten maken mag, twee keer dezelfde fout maken is een doodzonde”. Vanuit de overtuiging dat we ingewikkelde projecten deden, accepteerde hij dat we de randen van ons kunnen opzochten en daar zelfs af en toe overheen gingen. Het was de kunst dat onder controle te houden en dus werden wij aangemoedigd om over onze foutjes en onzekerheden te praten en elkaar te helpen zodat ze niet uit konden groeien tot èchte problemen.

Het lef van ProRail is bewonderenswaardig

Het is bewonderenswaardig dat ProRail onder de eerder genoemde omstandigheden het lef heeft om in wezen hetzelfde te doen: ProRail vraagt ingenieursbureaus om feedback over zijn handelen als opdrachtgever met als doel ervan te leren en zo steeds beter te presteren. De feedback is wederzijds: de al langer in gebruik zijnde prestatiemeting bij ProRail gaat uit van dezelfde beoordelingsvragen.

Als we zorgen dat we ook lagere scores acceptabel vinden (als we er maar van leren), dan gaat deze wederzijdse feedback zeker bijdragen aan een excellent presterende spoorsector.Jacolien Eijer is directeur van NLingenieurs.

Reageer op dit artikel