blog

Column: ‘Een robot kan geen dijken beoordelen’

infra Premium 256

Column: ‘Een robot kan geen dijken beoordelen’

Vorige week vond het Nationaal Deltacongres 2016 plaats met verbinden, samenwerken en leren van elkaar als centrale thema’s. Beleidsmakers waren er genoeg, maar waar waren de waterbeheerders?

‘Aan het werk!’ grapte één van de aanwezigen. Juist de samenwerking tussen beheerders en beleidsmakers is van vitaal belang om de volgende stap te kunnen zetten in het water(kering)beheer.

Inspecteren met drones

Er is veel vernieuwing in het eeuwenoude Hollandse vakgebied van het keren van water. Robots leggen steenbekleding op de dijk die vijf keer sterker is dan een bekleding met losse stenen of basaltblokken. Met glasvezelkabels sporen we vervormingen en waterstromen in de dijk op. En we experimenteren met drones als het gaat om inspecties van keringen.

Oude vuistregels zijn verdwenen

In 2017 kunnen de beheerders de primaire waterkeringen voor het eerst toetsen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Normen gebaseerd op een net wat andere theorie dan voorheen. Met bijbehorende rekenregels voor ontwerp en beoordeling. Daarmee zijn de oude vertrouwde vuistregels verdwenen. Sterker nog: je moet bijna een wiskundige zijn om de nieuwe regels te begrijpen. Toetsing op veiligheid wordt Wettelijke beoordeling, en zorgplicht is het nieuwe woord voor de eeuwenoude taak om de waterkeringen op orde te houden.

Met statistiek onderhoud je geen dijk

Beleidsmakers spreken een andere taal dan de beheerder. Waar de keringbeheerder mee worstelt, is de procesbenadering versus de praktijk. Alles lijkt abstracter en ingewikkelder te worden.

Dan maar een stapje terug doen, rustig afwachten en de ‘nieuwe deskundigen’ volgen? Nee! Juist niet. Want met proces en statistiek onderhoud je geen dijk. Systemen en modellen kunnen slechts zinnige informatie leveren wanneer zij met juiste informatie worden gevoed. De uitkomst van een rekenmodel levert pas een veiliger kering op als hij is omgezet in actie buiten.

De komende jaren gaan we toepassen wat in de afgelopen jaren bedacht is. Mijn oproep aan de beheerder is: eis je plek op! Je bent nodig. Stel vragen en vraag door. Een robot kan geen dijken beoordelen. Daarvoor is de vakman nodig.Martine Brinkhuis is adviseur waterveiligheid bij Tauw.

 

Reageer op dit artikel