blog

‘Nieuwe Waterwet belooft vuurwerk’

infra 123

‘Nieuwe Waterwet belooft vuurwerk’

U bent waarschijnlijk nog helemaal niet bezig met Oud&Nieuw. Waterbouwers wel. Want op 1 januari 2017 wijzigt de Waterwet. En daarmee verandert de waterveiligheidsaapak. En dat heeft grote gevolgen.

Op Nieuwjaarsdag wijzigt de Waterwet voor waterkeringen van een norm met een (waterstands)overschrijdingskans (bijvoorbeeld een eens in de tienduizend jaar waterstand) naar een basisveiligheid van (kans op overlijden van) eens in de honderdduizend jaar. 

Onze waterveiligheidsaanpak verandert daarmee van een kansbenadering naar een risicobenadering. Risico wil zeggen: kans maal het gevolg in (groepen) slachtoffers en materiële schade. De gevolgen van een dijkdoorbraak worden met deze aanpak expliciet meegenomen. De wet is hierdoor robuuster, omdat de basisveiligheid mee ademt met de veranderingen in het achterland, bijvoorbeeld door een groeiende bevolking.

Alle faalmechanismen opgeteld bepalen de faalkans

De nieuwe normering is tevens een (semi-)probabilistische benadering van de kans op falen van de dijk. De kans op falen van de dijk wordt onderverdeeld in verschillende faalmechanismen, punten waarop de dijk kan falen. Alle faalmechanismen opgeteld, bepalen de faalkans. De kans wordt bijvoorbeeld 24 procent dat de dijk te laag is en daardoor doorbreekt. Met deze zogenaamde faalkansruimten kan geschoven worden: als de dijk zwaarder is waardoor het minder snel doorbreekt, mag hij bijvoorbeeld (iets) lager zijn.

Dijk mag best vervormen tijdens superstorm

Er verandert nog iets. Het grondgedrag dat de stabiliteit van de dijk bepaalt, wijzigt naar een critical state model. Dit komt erop neer dat de sterkte van de ondergrond hoger is als de stijfheid minder van belang is. Tijdens een superstorm mag de dijk best meer vervormen als hij maar sterk genoeg is. Met andere woorden: het zeemonster hoeft niet aan een stalen ketting als het aan een elastiek ook niet kan uitbreken.

De nieuwe Waterwet is daarmee op meerdere punten echt een nieuwe benadering en is gedetailleerder dan voorheen. De manier van denken is anders: een dijk mag gehavend uit de storm komen, als hij maar niet doorbreekt en er geen slachtoffers vallen.

Alle collega-waterbouwers zijn zich met man en macht aan het voorbereiden. Momenteel oefenen de ingenieursbureaus en waterschappen gezamenlijk in de ‘Generale Repetitie’ met de nieuwe methoden en software.

Voor waterbouwend Nederland is het dus vuurwerk op 1 januari; een mijlpaal in de waterveiligheid van Nederland wordt bereikt.

2017, we hebben er zin in!Marinus Aalberts is hoofd van het Witteveen+Bos-kantoor in Rotterdam.

Reageer op dit artikel