blog

Wat is de kostprijs?

infra Premium 531

Wat is de kostprijs?

Bouwers beloofden bijna een half jaar geleden met de Marktvisie plechtig nooit meer onder de kostprijs in te schrijven. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zouden een eind maken aan het prijsvechten en samen aan een nieuwe bouwcultuur werken. 

“Er is simpelweg geen alternatief dan de ‘leading principles’ te omarmen en te breken met vechtcontracten”, motiveerde Rijkswaterstaat-topman Jan Hendrik Dronkers het initiatief. Partijen moeten en mogen elkaar aanspreken als iemand zich niet aan de afspraken houdt.

Een mooie gedachte, maar is zo’n afspraak wel houdbaar? Wie bepaalt namelijk de kostprijs van een bouwproject?

Eerder regel dan uitzondering

Moeten opdrachtgevers voortaan werken met een bodemprijs en/of plafondprijs? Er zijn ook wel oproepen gedaan om de middenprijs aan te houden. Aan alle alternatieven kleven nadelen. Tenderen kent een eigen dynamiek, waarbij afwijkingen tussen raming en inschrijfprijs eerder de regel dan de uitzondering zal zijn. Momenteel wijken de inschrijfprijzen nog naar beneden af, maar in vroeger tijden was dat ook andersom. Zegt dat iets over de inschrijfprijzen of juist over de ramingen? Is er sprake van prijsduiken of is er slim ingeschreven? Is de prijs reëel of is er juist strategisch ingeschreven en wie bepaalt dat? Een lage inschrijfprijs is niet altijd een vechtcontract, is ook het betoog van directievoorzitter Sander Eijgenraam vandaag in het nieuwe Cobouw-weekblad. 

Bouwers zullen elkaar scherp houden op het hanteren van reële inschrijfprijzen. En een alerte opdrachtgever zal de winnende marktpartij aanspreken op een lage inschrijving. Dat is immers afgesproken en gebeurde overigens ook al voor die tijd. Zowel Rijkswaterstaat, ProRail als veel grote gemeenten hebben een alarmsysteem voor grote afwijkingen en roepen de inschrijver dan op het matje.

De winnende bouwer zal volhouden dat sprake is van een weloverwogen haalbaar ontwerp en zich zeker niet willen terugtrekken. Hij heeft immers net de opdracht gewonnen en flinke tenderkosten gemaakt om de opdrachtgever met succes te overtuigen.

Probleem is dat geen vaste definitie bestaat van de kostprijs. Er is meestal groot verschil van inzicht over de berekening daarvan. De kostprijs is de optelsom van tijd, materiaal en risico’s en kent daarbij grote bandbreedtes met ruimte voor interpretatie. En de kostprijs is niet per se de inschrijfprijs, want orderportefeuilles, referentiebehoefte en potentiële geschilpunten in het contract rechtvaardigen afwijkingen. Zelfs bij de A15 Maasvlakte Vaanplein ligt er een rapport van een duur extern bureau dat heeft berekend dat de inschrijfprijs van A-Lanes reëel en haalbaar was, als er geen tegenvallers waren geweest. I rest my case.

Reageer op dit artikel