blog

Relevante kennis

infra 17

Relevante kennis

Als u weleens oude ontwerptekeningen van een dijkbekleding (of iets dergelijks) heeft bekeken, dan kan het nog een hele puzzel zijn om te doorgronden waarom men tot dat ontwerp is gekomen. Was het vanwege materiaalbesparing? Uitvoeringstechniek? Of lag er een oud ontwerpprincipe aan ten grondslag?

Inmiddels verloren gegane kennis. Het is misschien nog wel te achterhalen, maar vaak is het niet relevant om precies uit te zoeken waarom het zo is gemaakt: we doen het tegenwoordig nu eenmaal anders. Dat kan ook gevaarlijk zijn, want mogelijk zie je dan als ontwerper iets over het hoofd. Misschien is zeer lokaal de grondslag anders of is er een vergeten faalmechanisme. Eigenlijk zou men alleen moeten ontwerpen met lokale kennis. Iemand uit de omgeving die weet wat relevant is om mee te nemen in het ontwerp.

Andersom zie ik een enorme toename van theoretische kennis (met name in de vorm van informatie) met beperkte relevantie. Stabiliteitsberekeningen van een dijk met 200 hoogtepunten en 70 (!) grondlagen. Of modellen die elke 100 meter de maatgevende golfbelasting per type dijkbekleding én per taludhelling bepalen. Theoretisch ongetwijfeld juist, maar wat mij betreft wordt het allemaal wel erg ingewikkeld gemaakt. Bovendien verdrinken de ontwerpers in een niet te doorgronden hoeveelheid data. Een project waar ik nu mee bezig ben, had al 400 (!) documenten ter ondersteuning van een ontwerp van een voorkeursalternatief. Met al onze kennis en informatie wordt het langzamerhand de kunst om onderscheid te maken naar relevantie of de juiste significantie.

We weten steeds meer en kunnen steeds meer meten en bepalen. Op zich is het goed om steeds scherper te ontwerpen en kennisleemten te doorgronden. Maar het is mijn oproep om als ontwerper meer in overleg te gaan met lokale beheerders en gebruikers en minder blind te vertrouwen op modellen. En ik zou willen oproepen om uiterst geavanceerde kennis eenvoudiger toepasbaar te maken. Ooit vergaat ook die kennis, de tijd zal wel bepalen of iets een goed ontwerp was. Of goede kennis.

Marinus Aalberts
hoofd Witteveen+Bos-kantoor Rotterdam

Reageer op dit artikel