blog

Bouwcampus en de Routekaart Bouw

infra Premium

Bouwcampus en de Routekaart Bouw

De Nationale Bouwcampus in Delft is nu geopend, de centrale plaats waar allerlei bouworganisaties zijn gehuisvest, waar mensen en studenten uit de bouw elkaar ontmoeten en waar informatie wordt uitgewisseld. De weg- en waterbouwers namen vanuit een push van het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat het voortouw, de bouwers zijn via Bouwend Nederland aangehaakt, evenals andere brancheorganisaties en er zijn ook studenten van verschillende opleidingen gespot.

Het begon als een experiment, zoeken naar een bestaand gebouw en van lieverlee wordt het een plaats met faciliteiten. Het is de bedoeling dat het een ontmoetingsplaats en zelfs een broedplaats wordt. Over een tijd doe je niet meer mee als je daar niet af en toe deelneemt aan activiteiten.

De ‘Themakaart Bouw’ is uitgereikt aan de ministers Schultz en Blok, het resultaat van een nationale onderzoeksagenda voor de bouw. Die ‘Routekaart’ is naar aanleiding van de nationale wetenschapsagenda NWA parallel ontwikkeld voor de bouw. De impulsen uit vele hoeken leidden tot een algemeen document met veel bekende onderwerpen, maar er is nu een overzicht waar veel partijen zich in hun ontwikkeling aan kunnen koppelen.

Het is aan de vele stakeholders in de bouw om hiermee verder te gaan, zich om een deel van die kaart te bekommeren, dat uit te werken en dat ook bekendheid te geven. Zo kunnen ontwikkelaars en onderzoekers zich inspannen om ‘de bouw in transitie’ voor de toekomst te ontwikkelen.

Er zijn acht onderwerpen die alle het bijvoeglijk voornaamwoord ‘smart’ hebben gekregen en een zelfstandig naamwoord eveneens in het Engels. Mogelijk voor export, of om een wereldindruk te scheppen. Wat nog ontbreekt, zijn Smart Users. Overigens, ‘smarter’ zou beter geweest zijn dan ‘smart’, want wat zal een volgende, nog slimmere generatie wel niet zeggen? 

Reageer op dit artikel