blog

Amsterdam leefbaarder met beter metronet

infra Premium

Amsterdam leefbaarder met beter metronet

Een ongestoorde en betrouwbare treinenloop bij Schiphol, een groter en meer eigentijds station bij de luchthaven én een veel beter metronetwerk, inclusief een metro tussen Schiphol en de stad. De urgentie van deze drie acties is groot. De gemeente Amsterdam kan zelf veel doen om stappen te zetten, zeker wat betreft de metro, betogen de raadsleden Cees Eenhoorn en Bart Vink.

De vele treinverstoringen rond Schiphol waren aanleiding voor de Amsterdamse raad om een aantal experts uit te nodigen. Zij wezen deze week op het sterk gegroeide aantal reizigers op en rond de luchthaven Schiphol. Genoemde maatregelen zorgen voor de bereikbaarheid en betrouwbaarheid die nodig is voor bewoners en bezoekers van Amsterdam. Niet voor niets staan de resultaten van een onderzoek naar mogelijke uitbreiding van de Amsterdamse metro binnenkort op de agenda van de gemeenteraad. Hoog tijd dus om volgende stappen te zetten.

In een jaar of twee gaat de Noord-Zuidlijn rijden. Daarmee kunnen straks grote aantallen bewoners en bezoekers snel worden vervoerd naar de Albert Cuyp, de binnenstad, Rai, Zuidas en Noord, zonder op straatniveau tot problemen te leiden. Sterker nog: de metro kan helpen de problemen te verkleinen die we vandaag de dag hebben met de enorme aantallen bezoekers op de straat, in de trams, de bussen en op de fiets. De metro biedt vervoer onder de grond, zodat we op de grond beter kunnen genieten van onze mooie stad.

Het aantal bewoners en bezoekers groeit. Nog een paar jaar en Amsterdam evenaart haar hoogste inwonertal ooit: 865.000. Met de groei naar circa 16 miljoen toeristen in 2014 is de stad ook een van de topbestemmingen in Europa. Met 2,4 miljoen inwoners en Schiphol boekt de gehele metropoolregio Amsterdam succes bij het binnenhalen van internationale ondernemers, kunstenaars, bedrijven en instellingen. Dat levert meer banen op voor Amsterdammers bij grote kantoren, kleine start-ups en in de horeca. Het resulteert ook in meer reizigers, in de stad en in de regio. Om dit succes te kunnen vasthouden, moeten reizigers zich wel snel en makkelijk kunnen verplaatsen. De volle trams, ponten en pleinen met fietsen laten zien dat dit nu niet het geval is. Om over de verstoringen op de NS-sporen rond Amsterdam en Schiphol maar te zwijgen.

Ruggengraat

Met de Noord-Zuidlijn zijn we er nog niet. Het is goed dat het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam anderhalf jaar geleden aankondigde een onderzoek te starten naar mogelijke uitbreidingen van het metronetwerk. Daarmee kan de metro uitgroeien tot dé ruggengraat van het openbaar vervoer, zoals het dat in steden als Rotterdam en Praag al is. Die steden blijven altijd goed bereikbaar, zelfs bij grote evenementen als marathons, beurzen of festivals. Bedrijven en inwoners kunnen gebruik maken van de diverse voorzieningen, ook als die wat verderweg liggen. Uitbreiding van de metro versterkt het economische succes en verbetert de leefbaarheid op straatniveau.

We hebben wel geleerd van de Noord-Zuidlijn dat we vooraf een aantal heldere uitgangspunten moeten benoemen. De metro moet in onze gedachten: 1. grote aantallen mensen bedienen, 2. een toevoeging zijn ten opzichte van het bestaande openbaarvervoernetwerk (en daarmee niet onnodig concurreren), 3. bouwinitiatieven, gebiedsontwikkeling of andere stedelijke groei ondersteunen, 4. qua uitvoering in een aantal stappen (faseerbaar) en zo snel mogelijk kunnen worden uitgevoerd en 5. zo sober mogelijk en met een valide begroting worden vormgegeven, zonder sloop van woningen en met zo min mogelijk overlast.

Drie opties

Met deze vijf uitgangspunten in de hand komen voor ons in eerste instantie drie opties voor uitbreiding van het openbaar vervoer op de agenda. Aanleg van een nieuw metrostation Sixhaven, de jachthaven aan het IJ tegenover het CS, is de eerste optie. Deze uitbreiding lijkt met alle nieuwe publieksfuncties in Noord ‘altijd goed’, ook al is het voor de IJ-verbinding waarschijnlijk nog niet eens voldoende.

De tweede optie is doortrekking van de metro die nu eindigt bij de Isolatorweg. Wij denken aan een nog niet bestaande verbinding naar Noord (Isolatorweg – Noorderpark) die past bij de bouwontwikkelingen in de Houthavens en bij NDSM en deze goed bereikbaar maakt. Ten derde is er een Oost-Westlijn nodig. De huidige Oost-lijn was ooit als onderdeel daarvan bedoeld. Deze zou benut kunnen worden voor een goede bereikbaarheid op termijn met Nieuw-West en Schiphol, zonder te dubbelen met de trein. De Oost-Westlijn zou ook een verademing zijn voor de stroom bezoekers en bewoners die nu in overvolle trams van Osdorpplein, Rembrandtpark of het Waterlooplein richting de grote warenhuizen of het Anne Frankhuis gaan. Al zijn er voor deze lijn nog verschillende tracé’s denkbaar. Een snelle oost-westverbinding kan relatief sober, eenvoudig en met een minimum aan overlast worden aangelegd, bijvoorbeeld door aanleg onder water in plaats van onder winkelstraten. Ideaal om mee te reizen van het Weesperplein en het Leidseplein richting Sloterplas en Schiphol. Met deze drie toevoegingen (Sixhaven, Noord en een oost-westlijn naar Schiphol) scheppen we meteen een basis voor mogelijk toekomstige uitbreidingen richting Zaanstad, Hoofddorp en Almere.

Een beter metronetwerk – met deze uitbreidingen – draagt bij aan een toekomstbestendige, economisch krachtige, aantrekkelijke en leefbare stad. De oproep daarvoor van de experts eerder deze week pakken wij actief op. Als het Rijk, ProRail, NS en Schiphol hetzelfde doen rond Schiphol, benutten we de kansen die er zijn. Dat is goed voor bewoners en bezoekers van de stad, de metropoolregio en Nederland als geheel!

Cees Eenhoorn, Duo-raadslid VVD Amsterdam
Bart Vink, Gemeenteraadslid D66 Amsterdam

Reageer op dit artikel