blog

Digitalisering in bouw belangrijker dan BIM

infra

Digitalisering in bouw belangrijker dan BIM

Alle discussies rond BIM herinneren ons aan iets wat we allang wisten: dat de bouw in veel opzichten een ouderwetse sector is, die nog altijd gebukt gaat onder gedateerde, sterk van Excel afhankelijke processen en afdelingen die los van elkaar opereren. Het is hoog tijd dat bouwbedrijven slimmer te werk gaan om de concurrentie vanuit het binnen- en buitenland het hoofd te kunnen bieden.

De bouwsector is niet bepaald scheutig met modekreten. Een uitzondering hierop is BIM (Building Information Modelling oftewel bouwwerkinformatiemodel). Dit is hét onderwerp van gesprek binnen de sector. BIM is sterk in opkomst als gevolg van overheidsinitiatieven en de heropleving van de bouwsector. Het draagt bij aan het vermogen om infrastructuren effectiever te plannen en de kosten en complexiteit van bouw- en onderhoudsprocessen terug te dringen.

Na het conceptstadium krijgen bouwwerken een tweede, en veel langer leven. De sector heeft hierdoor steeds meer oog voor de totale levenscyclus van bouwwerken, van de constructiekosten tot de operationele kosten. Dit dwingt bouwtechnische en infrastructuurbedrijven ertoe om een hechter geïntegreerde en datagestuurde aanpak te hanteren.

Veel bouw- en ingenieursbedrijven maken echter nog altijd gebruik van losstaande systemen en handmatig bijgewerkte Excel-sheets. Projectplannen worden vaak ontwikkeld in tools als Microsoft Project, Primavera of Asta. Deze oplossingen zijn maar zelden geïntegreerd in systemen voor het beheer van technische, inkoop- en bouwprocessen.

BIM maakt ons sterker bewust van deze tekortkomingen. Het ontwerp vormt de basis van elk bouwproject. Het huidige ontwerpmodel is meestal niet geïntegreerd met de andere projectonderdelen en onderhoudsprocessen. Daarmee ontstaat het probleem dat informatie van de ontwerptool moet worden overgeheveld naar de inkoop-, bouw- en onderhoudssystemen.

BIM is echter gebaseerd op een door CAD gestuurd 3D-ontwerpmodel waarmee bouwwerken in drie dimensies kunnen worden gevisualiseerd. Dankzij de opkomst van BIM en 3D-modellering is dit model inmiddels meer dan een ontwerpinstrument. Het vormt de bron van stamgegevens voor bouwwerken en de basis voor alle bedrijfsfuncties.

Druk

Anders gezegd oefent BIM druk uit op operationele managers om voor geïntegreerde systemen en processen te zorgen. Overeenstemming met BIM vereist dat gegevens over bouwwerken automatisch worden overgezet van het ontwerpsysteem naar het uitvoeringssysteem ter ondersteuning van de aanschaf van materialen en de bouw en installatie.

Het draait allemaal om de mogelijkheid om een onderhoudscontract voor een bouwwerk samen met een enorme hoeveelheid geïntegreerde data (die niet over duizenden spreadsheets is verspreid) over te dragen.

Bouwbedrijven die niet over een verbonden of automatisch geïntegreerd proces beschikken, zullen al snel te maken krijgen met een hoge overhead en kosteninefficiëntie. Ze kunnen bovendien boetes oplopen als ze er niet in slagen om zich aan de tijdsplanning en budgetafspraken te houden. En dan bestaat er nog de kans dat ze worden voorbijgestreefd door concurrenten met slimmere systemen die in staat zijn betere prijzen aan te bieden en sneller werk af te leveren.

Om deze redenen schakelt de bouwsector over op enterprise resource planning (ERP). Bouwbedrijven beginnen oog te krijgen voor de waarde van samenwerking met specialisten in geïntegreerde oplossingen voor het beheer van de belangrijkste prioriteiten op het gebied van budgetten, tijd en risico’s.

ERP is in dit verband eigenlijk niet de juiste term. Binnen grote ondernemingen is ERP vaak synoniem aan financiële en HR-systemen. In wezen gaat het om een productgerichte oplossing, die werd voortgebracht door de wereld van massaproductie.

Complexe projecten

Wat de bouwsector betreft, schuilt de kracht van ERP in sterk gespecialiseerde project- en levenscyclusgebaseerde bedrijfssystemen, die zijn ontwikkeld voor real timebeheer van complexe projecten. Het is simpelweg niet efficiënt om verschillende ICT-systemen, verspreid over verschillende architecturen, te beheren zonder dat er sprake is van een natuurlijke informatiestroom binnen de onderneming. En met het oog op het moordende concurrentieklimaat is een ongefundeerde besluitvorming geen optie.

Met een projectgerichte oplossing die de geïntegreerde zakelijke voordelen van ERP combineert, maar specifiek is ontwikkeld ter ondersteuning van de complexe bedrijfsprocessen van projectgerichte organisaties, is het mogelijk om een antwoord te bieden voor het probleem rond de informatiestroom. Dit maakt het mogelijk om op winstgevende wijze contracten te beheren en onderhouden gedurende de volledige levenscyclus van bouwwerken.

De Britse overheid onthulde recentelijk zijn strategische plan voor ‘Level 3 BIM’. En dat is nog maar één van de vele voorbeelden. Binnen de bouwsector is nog nooit zoveel nadruk gelegd op de noodzaak om documentgestuurde processen in te ruilen voor datagestuurde processen. Als er één ding is dat BIM duidelijk heeft gemaakt, is het dat bedrijven die zich toeleggen op het ontwerp en de constructie van complexe bouwwerken en infrastructuren behoefte hebben aan geïntegreerde softwareoplossingen waarmee zij hun tijd, budgetten, kosten en risico’s effectiever kunnen beheren.

Ondertussen neemt de druk om betaalbare projecten binnen de afgesproken tijd te realiseren toe. Daarmee is het moment aangebroken om bedrijfsprocessen te integreren en de informatiestroom te optimaliseren.

Chris Thomassen, senior Business Consultant bij IFS Benelux

Reageer op dit artikel