artikel

Bruggenmetamorfose

infra 1160

Provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de N246 en de N244, van Wormerveer tot Alkmaar. Ook de vernieuwing van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug maakt deel uit van het project.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om meteen de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Bijvoorbeeld door een nieuwe rotonde, nieuwe afslagen en nieuwe fietsoversteekplaatsen aan te leggen. Volgens de huidige planning is eind 2019 alles klaar.

Om de hinder voor iedereen zoveel mogelijk te beperken is de duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk gehouden. Aannemer is Dura Vermeer.

Reageer op dit artikel