artikel

Kades Den Oever

infra Premium 725

De kades en dijken rondom de haven van Den Oever worden opgehoogd om bestand te zijn tegen hoogwater in de toekomst. In februari is gestart in werkgebied A2, dit is de kade nabij de Visafslag.

Net als de kade aan de overkant bij het Havenkantoor wordt hier het haventerrein uitgebreid richting de haven. In een test is gekeken of het dynamisch installeren van een damwandplank beter met of zonder fluïdatie kan worden gedaan. Fluïderen bleek gunstiger dan voorboren en resulteert bovendien in veel minder trillingen. Van Oord Bouwbedrijf is de hoofdaannemer. Het duurt nog ruim een jaar voordat alles klaar is

Reageer op dit artikel