artikel

Wapening voor derde kolk Beatrixsluis

infra 523

Medewerkers van consortium Sas van Vreeswijk tuigen de wapening op van de wanden van de bouwkuip voor de derde kolk in de Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal bij Nieuwegein.

De bouwkuip meest straks 62 bij 29 meter en wordt 15 meter diep.  De derde kolk in Nederlands grootste monumentale binnenvaartsluis, de Prinses Beatrixsluis is nodig vanwege de toename van grote schepen die de sluis passeren. Bovendien wordt het Lekkanaal ter hoogte van Nieuwegein verbreed. Als de werkzaamheden gereed zijn, behoren lange wachttijden tot het verleden. Schepen kunnen dan gebruik maken van drie in plaats van twee sluiskolken.

Altijd twee kolken beschikbaar

Om hinder te voorkomen, wordt eerst de 3e kolk gebouwd en daarna de twee bestaande kolken gerenoveerd. Tijdens de werkzaamheden zijn er, op het aanbrengen van damwanden, monitoringsapparatuur en het testen van het sluiscomplex na, altijd twee kolken beschikbaar.

Het consortium Sas van Vreeswijk is verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie, financiering en het onderhoud voor 27 jaar van de Beatrixsluis. Voor financiering zijn Besix Group, RebelValley, TDP, Heijmans en Jan de Nul verantwoordelijk. Het ontwerp en de realisatie wordt uitgevoerd door Heijmans, Jan de Nul en Besix. Bij de 27 jarige onderhoudsperiode sluiten Agidens en Martens van Oord aan.

Reageer op dit artikel