artikel

Wientjes eist revolutie in de bouw

infra Premium 605

Wientjes eist revolutie in de bouw
Waarom de bouw niet innovatief is

De punten op de Bouwagenda klinken in eerste instantie niet revolutionair, maar de onderliggende boodschap is wel degelijk dat het radicaal anders moet in de sector. “Voortborduren op de bestaande structuren is volstrekt onvoldoende.” Het credo: denk groot, denk revolutie en dan doorpakken.

Het gebruik van het woord revolutie was niet onomstreden in de discussie, geeft programmadirecteur Ben Spiering grif toe. “Maar wel bittere noodzaak om de sector in beweging te krijgen”. Samen met oud-VNO-topman Bernard Wientjes heeft hij afgelopen maanden keihard gewerkt aan de agenda. 

Onconventioneel, ambitieus en met de urgentie om de bouw echt op te schudden en bestaande structuren te doorbreken. Wientjes gaat De Agenda  28 maart persoonlijk overhandigen aan de ministers Plasterk en Kamp in de verwachting dat de nieuwe coalitie de punten zal verwerken in het regeerakkoord.

Waarom is deze agenda vernieuwend?

Spiering: “Veel punten passen naadloos bij de maatschappelijke opgaves die er liggen voor Nederland. De revolutie zit in de andere basisaanpak. We willen dat alle focus weer gaat naar de voorfase, naar radicaal andere concepten. Dat betekent weer fors investeren in R&D, maar met de belofte dat die hoge kosten van de voorfase zich op termijn zullen terugverdienen.” 

Is dat revolutie?

Spiering: “We gaan geen guillotine bouwen, maar dit is een revolutie zonder bloedvergieten. Sectorbreed, dus markt, opdrachtgevers, beleidsmakers en kennisinstituten, moeten samen komen tot een nieuwe cultuur, nieuwe manieren van samenwerking en samen oplossingen zoeken. Nu zie je dat bijna nooit van de grond komen, blijft iedereen op zijn eigen eitje zitten. Mooie voorbeelden zijn al de alliantie bij de Markermeerdijken en het MKB-convenant in Rotterdam. Die projecten laten al zijn dat het echt wel anders kan. Maar partijen blijven graag hangen in bestaande structuren, gebaande paden en bewezen technologie. Dat bouwtijdperk is voorbij. Streep eronder en nu de volgende fase: dat is revolutie.”

 

Topprioriteiten Bouwagenda 

1. “Stroomversnelling” voor corporaties opschalen tot 100.000 per jaar en uitbreiden naar particuliere huur- en koopwoningen + in combinatie met functie-flexibiliteit

2. Alle scholen uiterlijk 2030 een gezond binnenklimaat

3. 1 miljoen nieuwe energie-neutrale woningen binnen bebouwingscontouren

4. Alle “infrastructuur assets” (bruggen, sluizen, dijken, riolering, energienetwerken) uniform inzichtelijk + meerjarenplan vervanging, functie- en klimaatadaptatie al in uitvoering

5. ‘Living Lab’ BuildinG voor aardbevingsbestendig renoveren, verduurzamen en bouwen

6. Kennisinstellingen werken echt complementair samen en zijn aangehaakt bij alle Road Maps

7. Alle relevante institutionele belemmeringen zijn benoemd en aangepakt

8. Nieuwe en bestaande budgetten zijn samengebracht en ontsloten

Bron: concept BouwagendaLees vandaag het hele interview met programmadirecteur Ben Spiering in het weekblad

Reageer op dit artikel