artikel

De jojo-geschiedenis van de afgesloten Merwedebrug

infra 353

De jojo-geschiedenis van de afgesloten Merwedebrug

De Merwedebrug in de A27 is sinds dinsdagochtend afgesloten voor vrachtverkeer. Maar waarom komen de problemen nu pas aan het licht? Het ontwerptracébesluit (OTB) is net een paar maanden geleden vastgesteld door de minister. Had Rijkswaterstaat de problemen dus niet eerder kunnen voorzien? Belangenbehartigers reageren op de gebreken van het kunstwerk met de boekhoudkundige trekjes van een jojo.

De Merwedebrug. Het is een dubbele boogbrug. Op 15 maart 1961 werd de brug bij Gorinchem geopend, twee jaar later werd die in gebruik genomen. De brug is nu toe aan opknapbeurt. Net zoals de hele A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Dat is overigens al jaren bekend. De plannen wijzigden echter keer op keer.

“Voor de grote bezuinigingsronden werd er nog gesproken over budget van ongeveer 1,5 miljard euro voor de hele route”, zegt een woordvoerder van de Stichting A27 Merwedebrug. “Plus tolopbrengst. Toen was ook een tunnel nog in beeld. Of een compleet nieuwe brug. In elk geval acht rijstroken.”

Acht rijstroken werden er zeven

Het werd uiteindelijk plan E, “een versoberd alternatief.” Acht rijstroken werden er zeven, zoveel mogelijk bruggen en viaducten op het traject moeten worden behouden om kosten te besparen. Ook de Merwedebrug. Wel wordt besloten om er een nieuwe brug naast te bouwen.

Het budget? Op dit moment 860 miljoen euro, al is dat bedrag niet heilig. Want in de afgelopen drie jaar wijzigde het budget maar liefst drie keer. In 2014 ging er 15 miljoen euro van af, de laatste twee jaar kwam er respectievelijk 57 en 20 miljoen euro bij. (Zie kader onderaan).

Vrachtwagens en bussen

Of het huidige budget van 860 miljoen nu hoog genoeg is, valt met de problemen aan de Merwedebrug die vorige week ontdekt werden, te bezien. Eerst leek de schade mee te vallen. Door scheurtjes in de stalen draagbalken moesten ‘alleen’ de zwaarste vrachtwagens omrijden. Sinds dinsdag is de 55 jaar oude brug dus ook verboden terrein voor alle andere vrachtwagens én bussen. 

“Dat is flink balen”, reageert de woordvoerder van de Stichting A27 Merwedebrug” en bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) delen ze dat gevoel. Vooral het feit dat de problemen nu pas aan het licht komen zet ze aan het nadenken; net nu het Ontwerptracébesluit (OTB) is vastgesteld. Met andere woorden: waren de huidige problemen niet te voorzien geweest?

Steeds verder inzoomen

“Maar het is geen ongewone strategie van Rijkswaterstaat”, weet de woordvoerder van de Stichting A27 Merwedebrug. “Eerst beginnen ze met globaal onderzoek en dan zoomen ze steeds verder in. Wij hebben weleens gezegd: Waarom inspecteer je de brug niet direct al iets grondiger? Dan weet je ook eerder waar je aan toe bent.”

TLN hoopt vandaag nog op overleg met Rijkswaterstaat. “Maar we hebben nog niets bevestigd gekregen.” 

Rijkswaterstaat gaat de brug de komende twee maanden aan de onderkant verstevigen. Een spoedreparatie. Wanneer de echte renovatie moet plaatsvinden is nog onbekend.  Rijkwaterstaat was op het moment van schrijven onbereikbaar voor commentaar.

Lees hier de kritiek

Lees hier de kritiek
De Algemene Rekenkamer maakt zich al langer zorgen over onverwachte tegenvallers bij Rijkswaterstaat. Jules Verlaan, opleidingsdirecteur Integraal Ontwerp en Beheer aan de TU Delft ook.

In Cobouw vergeleek hij de meerjarenbegroting van Rijkswaterstaat met een groot reservoir, met een pijpje in en een pijpje uit. Daarboven hangt volgens hem een grote steen die elk moment in het reservoir kan vallen, met als gevolg niet te beheersen kosten. Budget Merwedebrug in tijd

2013: Het taakstellend budget voor het totale project A27 is vastgelegd. Besloten is uit te gaan van een versoberd ‘alternatief E’ met een zo groot mogelijk probleemoplossend vermogen.

Gaten in de begroting

Gaten in de begroting
2014: De bezuinigingen uit het Lenteakkoord en het aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben tot gevolg dat het project is “getemporiseerd”, waarna de “planning is herijkt”. Vanwege de overdracht van het deelproject Lunetten-Hooipolder aan de Ring Utrecht is € 15 mln op het budget in mindering gebracht.

2015: Het voorkeursalternatief is in april 2014 vastgesteld. Naar aanleiding van de keuze voor dit voorkeursalternatief is het taakstellend budget met € 57 mln verhoogd.

VVD wil meer grip

VVD wil meer grip
2016: Het taakstellend budget is verhoogd met € 20 mln voor maatregelen binnen het project voor aanpassing in het kader van de Beleidslijn Grote Rivieren.

2017: Het taakstellend budget is verhoogd met € 48 mln. Bij uitwerking van het OTB bleek dat op delen van het traject de eerdere versobering te veel impact heeft gehad, en er “aanvullend budget nodig is om een robuust ontwerp te kunnen realiseren voor een goede doorstroming en veiligheid.”

Bronen: MIRT Rijkswaterstaat.

Reageer op dit artikel