artikel

‘Infrastructuur populair onder beleggers’

infra 1215

‘Infrastructuur populair onder beleggers’

Dat Nederland goed scoort op de Global Infrastructure Investment Index van Arcadis verbaast Don Hardy, binnen het ontwerp- en consultancybedrijf onder meer verantwoordelijk voor strategische  infrastructuurprojecten, niet. “Maar we zouden nog hoger kunnen eindigen dan de tiende plek,” zegt hij. “Vooral projecten van provincies en gemeenten zijn vaak nog onvoldoende investeerbaar. Als je die projecten anders organiseert, zullen  financiële partijen, waaronder institutionele beleggers daar ook belangstelling voor krijgen .

Als je infraprojecten anders organiseert, staan beleggers ervoor in de rij

“Er is veel vraag naar infraprojecten waar beleggers in kunnen investeren,” vertelt Hardy. “Ze weten dat Nederland een stabiel en aantrekkelijk land is om in te investeren. Rijkswaterstaat heeft wat dat betreft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Die zet regelmatig PPS-projecten in de markt. We horen echter van investeerders dat infraprojecten van provincies en gemeenten niet altijd goed investeerbaar zijn. We moeten aan infrastructuur in brede zin denken zoals weg, water, (duurzame) energie, digitale infrastructuur. Waar dat aan ligt? Vaak gaat het dan onder andere om de haalbaarheid, om risicomanagement. Je zou al veel winnen als je die projecten anders organiseert.”

Hardy vervolgt: “Er is een verschil tussen financierbaarheid en betaalbaarheid. Investeerders willen wel financieren, maar niet betalen. Rente en aflossing moeten wel worden opgebracht. Projecten moeten dus zo worden ingericht dat ze uit publieke middelen of garantiestellingen voor het gebruik van die infrastructuur worden betaald en dat de investeerders een zeker rendement tegemoet kunnen zien.”

Volgens Hardy willen pensioenfondsen graag investeren in Nederlandse infra, maar hebben ze wel hun eigen specifieke voorwaarden. “Denk dan aan het risicoprofiel, de looptijd, inflatiebestedigheid. Projecten moeten daarop worden ingericht.”

Hardy denkt dat veel projecten van lagere overheden aantrekkelijker worden voor investeerders wanneer ze in omvang en looptijd zouden toenemen. “Je kunt er voor kiezen om meer te bundelen, waardoor projecten groter worden. Schaalgrootte is belangrijk voor beleggers.”

Korte termijnrisico’s

Schaalgrootte is belangrijk voor beleggers

Het is de derde keer dat Arcadis de tweejaarlijkse lijst van 41 landen waar het aantrekkelijk is om in infrastructuur te investeren, publiceert. Het ontwerp- en consultancybedrijf kijkt daarbij naar onderwerpen zoals hoe aantrekkelijk het is om zaken te doen in een bepaald land. Maar ook belastingen, nationaal inkomen, overheidsbeleid, kwaliteit van bestaande infrastructuur en de mogelijkheid van financieren zijn in kaart gebracht. Voor het eerst werden dit jaar ook een aantal korte termijnrisico’s, waaronder veiligheid, de oliemarkt, terrorisme en renteontwikkeling in het onderzoek betrokken.

Voor de derde keer op rij voert Singapore de lijst aan als meest aantrekkelijke land om in infrastructuur te investeren. Nummer vijf, Maleisië, is het tweede Aziatische land in de top-tien. De nummers twee (Qatar) en drie (Verenigde Arabische Emiraten) zijn sinds 2014 niet veranderd. Canada (vier) en de VS (acht) zijn de enige twee landen van het Amerikaanse continent in de top-tien. Noorwegen (zes), Zweden (zeven), Verenigd Koninkrijk (negen) en Nederland (tien) vertegenwoordigen Europa.

Of het toeval is dat er in de top-vijf van de index maar één land met een democratisch gekozen regering voorkomt weet Hardy niet. “Voor ons onderzoek hebben we naar verschillende aspecten gekeken, zoals economische ontwikkeling, groei, de behoefte aan infrastructuur, de financiële stabiliteit. Maar niet naar staatsvormen.”

Verschuivingen

In vergelijking met de vorige meting, in 2014, zijn er niet hele grote verschuivingen in de index geweest. Hardy: “Je ziet dat de VS wat gestegen zijn. En Duitsland. Landen waar veel achterstallig onderhoud aan het wegennet is. Dat Duitsland minder hoog staat dan Nederland heeft te maken met de keuze dat er niet veel projecten in PPS worden uitgevoerd.”

De echte verschuiving vindt volgens Hardy dan ook niet plaats binnen de lijst maar in het soort projecten waar investeerders in willen investeren. “Naast wegen en sluizen gaat het steeds vaker om energieprojecten. De transformatie van fossiel naar duurzaam staat ook bij institutionele beleggers hoog op de agenda. In Nederland speelt het energieakkoord daar een grote rol in. Zo  komen de komende jaren veel energieprojecten zoals windparken op zee op de markt. Daar stappen financiële partijen graag in.”

Reageer op dit artikel